Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Landbouw

Landbouw

Landbouw

Landbouwactiviteiten hebben een impact op het milieu door:

  • uitstoot van verzurende en vermestende stoffen (o.a. ammoniak, nitraten en fosfaten)
  • gebruik van bestrijdingsmiddelen
  • uitstoot van andere stoffen naar lucht en water (o.a. broeikasgassen, fijn stof)
  • gebruik van (open) ruimte
  • gebruik van water en energie

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn twee scenario's uitgewerkt voor de landbouw en het landgebruik in Vlaanderen tot 2030.

Sectorprofiel Landbouw

Cijfers 'Sectorprofielen'

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door