Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Bruto toegevoegde waarde

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

De bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s wordt gebruik om de wijzigingen in volume weer te geven, prijsveranderingen worden hier uitgezuiverd. Op die manier is het verloop van de bruto toegevoegde waarde een representatieve weerspiegeling van de evolutie van de effectieve industriële productie. Onderstaande cijfers worden weergegeven per deelsector vanaf 2003 en zijn ramingen op basis van cijfers van NBB.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: mei 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

De industriële sector in Vlaanderen

In Vlaanderen was de industriële sector in 2015 goed voor 23,8 % van de totale bruto toegevoegde waarde (BTW) of 51 406,7 miljoen euro. Het aandeel van de industrie daalde tijdens de crisisjaren en bleef daarna nagenoeg constant, voor de crisis was dit net boven de 25 %. De bouw is de grootste deelsector binnen de industriële sector met een aandeel van 25,7 % van de BTW in de industrie. De metaalsector is de tweede grootste industriële sector in Vlaanderen met een aandeel van 23,7 %, in 2003 was dit nog 28,6 %. Chemie volgt met 20,6 % van de totale BTW in de industrie en dit aandeel bleef relatief stabiel. Het aandeel van de voedingssector steeg van 8,5 % in 2003 naar 11,4 % in 2015.

Een gestage stijging, de val en het herstel van de industrie

Tot en met 2007 is er een gestage stijging van de bruto toegevoegde waarde in de Vlaamse industriële sector, met jaarlijkse groeivoeten tussen 1,1 % en 4,5 %. In 2008 was er reeds een terugval met 2,28 % ten gevolge van de financieel-economische crisis, in 2009 waren de gevolgen van de crisis nog harder voelbaar met een daling van de BTW met 4,8 %. In 2010 en 2011 veerde de industrie terug op met groeicijfers van 1,98 % en 4,75 %. De twee volgende jaren kende de industrie echter opnieuw een zeer lichte terugval. In 2014 en 2015 was er een stabiele groei van meer dan 2 %.

De enige deelsectoren die weinig leden onder de crisis waren de voedingsindustrie en de bouw, deze bleven ook tijdens de crisis verder groeien. Beiden kenden wel een terugval in 2013, de voedingssector daalde ook heel licht in 2010 (- 0,3 %). De sectoren afval & afvalwater en de chemie kenden in 2008 een sterke daling met ruim 5,4 % en 9,2 %. Terwijl de andere sectoren ook in 2009 verder krompen, veerden beide sectoren reeds op met een groei van meer dan 16 %. Voor de metaal-, de papier- en de textielsector was 2009 een echt rampjaar met een daling in de BTW van respectievelijk 21 %, 12 % en 28 %.

Wanneer de periode 2003 tot 2015 wordt vergeleken, steeg de BTW in Vlaanderen met bijna 21 %, de industriële sector steeg met meer dan 15 %. Indien de deelsectoren worden vergeleken is het hoofdzakelijke de reeds zeer kleine textielsector die zeer hard daalt, 37 %. Ook de metaalsector daalt met 4 %. De sterkste stijgers zijn de voedingsindustrie, de bouw en de chemie met respectievelijk 54 %, 38 % en 24 %.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid