Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Bruto toegevoegde waarde industrie

Bruto toegevoegde waarde van de industrie

De bruto toegevoegde waarde in kettingeuro’s wordt gebruik om de wijzigingen in volume weer te geven, prijsveranderingen worden hier uitgezuiverd. Op die manier is het verloop van de bruto toegevoegde waarde een representatieve weerspiegeling van de evolutie van de effectieve industriële productie. Onderstaande cijfers worden weergegeven per deelsector vanaf 2003 en zijn ramingen op basis van cijfers van NBB.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juni 2019

De industriële sector in Vlaanderen

In Vlaanderen was de industriële sector in 2017 goed voor 23,7 % van de totale bruto toegevoegde waarde (BTW) of 53 882,9 miljoen euro. Het aandeel van de industrie daalde tijdens de crisisjaren en bleef daarna nagenoeg constant, voor de crisis was dit net boven de 25 %. De bouw is de grootste deelsector binnen de industriële sector met een aandeel van 24,6 % van de BTW in de industrie. De chemie werd in 2017 de tweede grootste industriële deelsector  (23,1 % van BTW industrie) en wordt daarmee voor het eerst groter dan de metaalsector (22,5 % van BTW industrie).

Een gestage stijging, de val en het herstel van de industrie

Tot en met 2007 is er een gestage stijging van de bruto toegevoegde waarde in de Vlaamse industriële sector, met jaarlijkse groeivoeten tussen 0,94 % en 4,5 %. In 2008 was er reeds een terugval met 2,44 % ten gevolge van de financieel-economische crisis, in 2009 waren de gevolgen van de crisis nog harder voelbaar met een daling van de BTW met 4,83 %. In 2010 en 2011 veerde de industrie terug op met groeicijfers van 2,24 % en 4,77 %. De twee volgende jaren kende de industrie echter opnieuw een zeer lichte terugval. Vanaf 2014 kan een stabiele groei worden opgetekend die schommelt rond 2 %.

De enige deelsectoren die weinig leden onder de crisis waren de voedingsindustrie en de bouw, deze bleven ook tijdens de crisis verder groeien. De sectoren afval & afvalwater en de chemie kenden in 2008 een sterke daling met ruim 4,2 % en 9,2 %. Terwijl de andere sectoren ook in 2009 verder krompen, veerden beide sectoren reeds op met een groei van meer dan 16 %. Voor de metaal-, de papier- en de textielsector was 2009 een echt rampjaar met een daling in de BTW van respectievelijk 21 %, 11 % en 28 %.

Wanneer de periode 2003 tot 2017 wordt bekeken, steeg de BTW in Vlaanderen met 26,6 %, de industrie steeg met 19,8 %. Indien de deelsectoren worden vergeleken is het hoofdzakelijke de reeds zeer kleine textielsector die zeer hard daalde met bijna 40 %. Ook de metaalsector daalde met meer dan 4 %, de deelsector afval en afvalwater daalde met iets meer dan 5 %. De sterkste stijgers zijn de voedingsindustrie, de bouw en de chemie met respectievelijk 46 %, 36 % en 47 %.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door