Sinds 2010 wordt er gewerkt met een nieuwe methode wat een eenmalige invloed kan hebben op de overgang van de cijfers van 2009 naar 2010. Voor 2011, 2013 en 2014 zijn er geen cijfers beschikbaar.

Bron: VMM (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel