Vermits afvalverbranding steeds met energierecuperatie gebeurt, worden emissies (naar lucht) van die activiteit bij de energiesector geteld

Bron: MIRA op basis van EIL (VMM)

Cijfers in Excel