Koolstofinteniteit = ton CO2 / miljoen euro bruto toegevoegde waarde

Bron: MIRA op basis van VMM en eigen berekeningen NBB (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel