Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Broeikasgasemissies industrie / Industriële broeikasgasintensiteit per deelsector in Vlaanderen 2005-2018

Industriële broeikasgasintensiteit per deelsector in Vlaanderen 2005-2018

Deze grafiek geeft de evolutie van de broeikasgasintensiteit per deelsector in Vlaanderen sinds 2005

broeikasgasintensiteit = broeikasgassen ton CO2-equivalent / miljoen euro bruto toegevoegde waarde

Bron: MIRA op basis van VMM en eigen berekeningen NBB (www.milieurapport.be)

Cijfers in Excel

Embed link

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door