Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Afval industrie

Hoeveelheid afval van de industrie

Deze indicator toont de evolutie van de hoeveelheid primair afval die wordt geproduceerd door de industrie. Primair afval omvat enkel de afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, niet deze die ontstaan bij de latere verwerking van het afval. Het afval van de afvalverwerkende sector is dus niet meegenomen in de indicator.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: maart 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Afvalproductie industrie losgekoppeld van economische groei

In 2016 produceerde de industrie 12,0 miljoen ton primair afval. Hiermee was de sector verantwoordelijk voor 77 % van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval en voor 64 % van de totale hoeveelheid primair afval in Vlaanderen (dus inclusief huishoudelijk afval). De bouwsector heeft het grootste aandeel in de hoeveelheid primair afval van de industrie (36 % in 2016), gevolgd door de voedingssector (17 % van het primair industrieel afval), afval & afvalwater (i.e. RWZI's; 14 %) en de metaalsector (12 %) (figuur 1).

Om het succes van preventie van primair bedrijfsafval te meten, worden bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond best buiten beschouwing gelaten. Deze stromen zijn atypisch in de zin dat ze deels het gevolg zijn van milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen zijn er immers verbouwingen nodig, en het milieubeleid stimuleert ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk veel afvalstoffen. In 2016 was 56 % van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, slib en verontreinigde grond, afkomstig van de industrie en de energiesector. Hoewel de afvalproductie van de industrie- en energiesector stabiel blijft over de periode 2009-2016, is ze duidelijk losgekoppeld van de economische groei van de sector (figuur 2).

Naast afval produceert de industrie ook secundaire grondstoffen, bijna 4,2 miljoen ton in 2016 (zie ook indicator Bestemming bedrijfsafval en secundaire grondstoffen).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid