Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Afval industrie

Hoeveelheid afval van de industrie

Deze indicator toont de evolutie van de hoeveelheid primair afval die wordt geproduceerd door de industrie. Primair afval omvat enkel de afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent, niet deze die ontstaan bij de latere verwerking van het afval. Het afval van de afvalverwerkende sector is dus niet meegenomen in de indicator.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: april 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Industriële afvalproductie houdt gelijke tred met economische groei

In 2018 produceerde de industrie 12,4 miljoen ton primair afval. Hiermee was de sector verantwoordelijk voor 76 % van de totale hoeveelheid primair bedrijfsafval en voor 64 % van de totale hoeveelheid primair afval in Vlaanderen (dus inclusief huishoudelijk afval). De bouwsector heeft het grootste aandeel in de hoeveelheid primair afval van de industrie (36 % in 2018), gevolgd door de voedingsindustrie (17 % van het primair industrieel afval), afval & afvalwater (i.e. RWZI's; 13 %) en de metaalsector (11 %) (figuur 1). Vooral de afvalproductie van de chemie en de voedingsindustrie vertoont een stijgende trend sinds 2009.

Om het succes van preventie van primair bedrijfsafval te meten, worden bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond best buiten beschouwing gelaten. Deze stromen zijn atypisch in de zin dat ze deels het gevolg zijn van milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen zijn er immers verbouwingen nodig, en het milieubeleid stimuleert ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk veel afvalstoffen. In 2018 kwam 58 % van het primair bedrijfsafval, exclusief bouw- en sloopafval, slib en verontreinigde grond, van de industrie en de energiesector. De afvalproductie van de industrie (inclusief de energiesector) nam over de periode 2009-2018 in dezelfde mate toe als de bruto toegevoegde waarde van de sector (figuur 2). De industriële afvalproductie is dus nog niet losgekoppeld van de economische groei.

Naast afval produceert de industrie ook secundaire grondstoffen, 6,6 miljoen ton in 2018 (zie ook indicator Bestemming bedrijfsafval en secundaire grondstoffen).

Meer info vindt u in de publicatie Productie van bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen (OVAM)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.