Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / BZV, CZV, N en P in industrieel afvalwater

Lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P in industrieel afvalwater

Deze indicator brengt de lozingen van industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zwevende stoffen (ZS), stikstof (N) en fosfor (P). Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook wel bruto-emissies genoemd.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: januari 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Industriële lozingen in afvalwater vertonen een dalende trend

Over de hele periode 2000-2016 bekeken, vertonen de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P een dalende trend. Die daling varieert tussen 50 % voor ZS en 66 % voor P, hoewel de bruto toegevoegde waarde van de industriële activiteiten in 2013 bijna 13 % hoger lag dan in 2000. Mee onder invloed van beleidsmaatregelen (bv. lozingsnormen, milieuheffing op afvalwater) hebben heel wat bedrijven forse inspanningen geleverd om hun lozingen te reduceren. De financieel-economische crisis speelde wellicht een belangrijke rol in de daling van de vuilvrachten tussen 2007 en 2009, maar ook nadien zette de algemeen dalende trend zich nog door.

De meeste industriële deelsectoren wisten hun lozingen te doen dalen tussen 2000 en 2016. De geloosde vuilvrachten van de textielsector zijn relatief het sterkst gedaald. Hoewel ook de vuilvrachten van de chemie en de voedingssector duidelijk daalden, hadden beide deelsectoren in 2016 de grootste aandelen in de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid