Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / BZV, CZV, N en P in industrieel afvalwater

Lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P in industrieel afvalwater

Deze indicator brengt de lozingen van industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zwevende stoffen (ZS), stikstof (N) en fosfor (P). Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, ook wel bruto-emissies genoemd. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2020
Contactpersoon: Bob Peeters (VMM)

Industriële lozingen in afvalwater gedaald, maar daling zet zich niet langer door

Over de hele periode 2000-2019 bekeken, vertonen de industriële lozingen van BZV, CZV, N, P en ZS een dalende trend. Die daling varieert tussen 50 % voor BZV en 69 % voor P en dit ondanks een toename van de bruto toegevoegde waarde van de industriële activiteiten die in 2017 bijna 20 % hoger lag dan in 2003. Mee onder invloed van beleidsmaatregelen (bv. lozingsnormen, milieuheffing op afvalwater) hebben heel wat bedrijven forse inspanningen geleverd om hun lozingen te reduceren. Sinds 2015 heeft de daling van de industriële lozingen zich echter niet doorgezet.

De meeste industriële deelsectoren wisten hun lozingen te doen dalen tussen 2000 en 2019. De geloosde vuilvrachten van de textielsector zijn relatief het sterkst gedaald. Hoewel ook de vuilvrachten van de chemie en de voedingssector duidelijk daalden, hadden beide deelsectoren in 2019 de grootste aandelen in de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door