Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / BZV, CZV, N en P in industrieel afvalwater

Lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P in industrieel afvalwater

Deze indicator brengt de lozingen van industrieel afvalwater in beeld. Het gaat met name om biochemisch zuurstofverbruik (BZV), chemisch zuurstofverbruik (CZV), zwevende stoffen (ZS), stikstof (N) en fosfor (P). Het betreft hier lozingen ter hoogte van het bedrijfsterrein, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele zuivering op een openbare RWZI. Die lozingen worden ook wel bruto-emissies genoemd.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: december 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Industriële lozingen in afvalwater zijn gedaald, maar daling zet zich recent niet door

Over de hele periode 2000-2018 bekeken, vertonen de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P een dalende trend. Die daling varieert tussen 46 % voor ZS en 67 % voor P en dit ondanks een toename van de bruto toegevoegde waarde van de industriële activiteiten die in 2017 bijna 20 % hoger lag dan in 2003. Mee onder invloed van beleidsmaatregelen (bv. lozingsnormen, milieuheffing op afvalwater) hebben heel wat bedrijven forse inspanningen geleverd om hun lozingen te reduceren. Sinds 2015 heeft de daling van de industriële lozingen zich echter niet doorgezet.

De meeste industriële deelsectoren wisten hun lozingen te doen dalen tussen 2000 en 2018. De geloosde vuilvrachten van de textielsector zijn relatief het sterkst gedaald. Hoewel ook de vuilvrachten van de chemie en de voedingssector duidelijk daalden, hadden beide deelsectoren in 2018 de grootste aandelen in de industriële lozingen van BZV, CZV, ZS, N en P.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid