Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Industrieel waterverbruik

Industrieel waterverbruik

De industrie verbruikt belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.

'Ander water' is water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juni 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Verschuivingen binnen het industrieel waterverbruik

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de industrie bleef nagenoeg constant in de periode 2000-2006, daalde in de periode 2006-2009 maar die daling heeft zich nadien niet doorgezet. Anno 2017 lag het totaal waterverbruik 6 % lager dan in 2000. Het verbruik van oppervlaktewater (exclusief koelwater) vertoont een gelijkaardig patroon. Het verbruik van leidingwater is in de periode 2012-2014 gedaald, maar sindsdien lijkt er sprake van een lichte stijging. Het grondwaterverbruik vertoont een gestage daling die zich sinds 2014 niet heeft doorgezet, terwijl het verbruik van ander water en regenwater opmerkelijk toenam. Het lijkt er dus op dat het overheidsbeleid effect heeft gehad. Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid immers het totaal waterverbruik en vooral het verbruik van leiding- en grondwater te beperken. Het koelwaterverbruik vertoont een schommelend verloop.

De chemiesector heeft het grootste aandeel in het totaal industrieel waterverbruik (excl. koelwater). Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) van de chemiesector is gedaald in de periode 2000-2017. Het verbruik van leidingwater en grondwater is duidelijk gedaald, terwijl het verbruik van ander water relatief sterk gestegen is. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) van de voedingssector vertoont geen uitgesproken evolutie; het grondwaterverbruik is gedaald, maar het leidingwaterverbruik is gestegen. In de periode 2000-2009 is het waterverbruik (excl. koelwater) van de metaalsector duidelijk gedaald, maar sinds 2010 zet die daling zich niet door. Het verbruik van leidingwater en van grondwater vertoont een dalende trend, al zwakken die trends de laatste jaren duidelijk af. Het verbruik van ander water stijgt relatief sterk. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de papiersector vertoont weinig of geen trend. De textielsector had al een klein aandeel in het industrieel waterverbruik en bovendien is het waterverbruik door de textiel relatief sterk gedaald.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.