Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Industrie / Industrieel waterverbruik

Industrieel waterverbruik

De industrie verbruikt belangrijke hoeveelheden water. Het verbruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.

'Ander water' is water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juli 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Verschuivingen binnen het industrieel waterverbruik

Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de industrie vertoont geen uitgesproken evolutie sinds 2010. Hetzelfde geldt voor het verbruik van leidingwater, oppervlaktewater en koelwater. Het grondwaterverbruik vertoont een gestage daling en is bijna gehalveerd in de periode 2000-2018. Het verbruik van ander water is opvallend gestegen en is bijna vervijfvoudigd sinds 2000. Het verbruik van hemelwater lijkt langzaam toe te nemen, al was er in 2018 een lichte daling.

Het lijkt er dus op dat het overheidsbeleid effect heeft gehad. Via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid immers het verbruik van grondwater te beperken en het gebruik van andere bronnen, zoals  ander water, en hemelwater, te stimuleren.  

De chemiesector heeft het grootste aandeel in het totaal industrieel waterverbruik (excl. koelwater). Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) van de chemiesector is gedaald in de periode 2000-2016, sindsdien blijft het stabiel. Het verbruik van leidingwater en grondwater is duidelijk gedaald, terwijl het verbruik van ander water relatief sterk gestegen is. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) van de voedingssector is samen met het leidingwaterverbruik de laatste jaren licht gestegen, het grondwaterverbruik is gedaald. In de periode 2000-2009 is het waterverbruik (excl. koelwater) van de metaalsector duidelijk gedaald, maar sinds 2010 stijgt het weer. Het verbruik van leidingwater en van grondwater vertoont een dalende trend, al zwakken die trends de laatste jaren duidelijk af. Het verbruik van ander water stijgt relatief sterk. Het totaal waterverbruik (excl. koelwater) door de papiersector vertoont weinig of geen trend. De textielsector had al een klein aandeel in het industrieel waterverbruik en bovendien is het waterverbruik door de textiel relatief sterk gedaald.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.