Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Omvang bevolking en huishoudens

Omvang van bevolking en huishoudens

Elke inwoner veroorzaakt milieudruk door te wonen, zich te verplaatsen, te consumeren, enzovoort. Bij gelijkblijvende levenswijze leidt een groeiende bevolking dan ook tot een stijgende druk op het milieu. Ook het aantal huishoudens en de grootte ervan hebben een invloed op de milieudruk.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: maart 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Bevolking blijft groeien

In de loop van 2017 nam de bevolking in het Vlaamse Gewest met 0,6 % toe, tot 6,55 miljoen inwoners op 1 januari 2018 (figuur 1). Een groot deel van de bevolkingsgroei was toe te schrijven aan internationale migratie (65 %). De rest kwam op rekening van interne migratie (31 %) en natuurlijke bevolkingsgroei (5 %). Statistiek Vlaanderen verwacht dat de bevolking tussen 2018 en 2028 zal groeien met 5 % (tegenover 6 % tussen 2008 en 2018). Die groei zou zich aftekenen af in bijna alle gemeenten. De meeste gemeenten waar een zwakke of negatieve groei verwacht wordt, liggen in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. De meeste gemeenten met een zeer sterke groei bevinden zich in Vlaams-Brabant.

De bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest steeg van gemiddeld 424 inwoners per km2 in 1990 naar 485 inwoners per km² op 1 januari  2018.

Gemiddeld huishouden wordt steeds kleiner

De evolutie naar meer en kleinere huishoudens zet zich verder door. Tussen 1990 en 2018 nam het aantal private huishoudens sterker toe dan het aantal inwoners (stijging met 26 % respectievelijk 14 %, figuur 2). Dit komt door de grote stijging van het aantal huishoudens met één en twee personen (+60 % respectievelijk +43 %; figuur 3). In 2018 bestond 32 % van de huishoudens uit een persoon, 34 % van de gezinnen telde twee personen. De gemiddelde huishoudgrootte daalde van 2,57 in 1990 naar 2,32 in 2018. Het laatste decennium zwakte de daling wel af.

De toename van het aantal huishoudens en de gezinsverdunning hebben een invloed op de milieudruk. Een stijgend aantal huishoudens leidt bijvoorbeeld tot een toenemend woninggebruik, en kleine gezinnen gebruiken gemiddeld gezien meer energie per inwoner (zie indicator Energiegebruik door huishoudens).

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid