Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Omvang bevolking en huishoudens

Omvang van bevolking en huishoudens

Elke inwoner veroorzaakt milieudruk door te wonen, zich te verplaatsen, te consumeren, enzovoort. Bij gelijkblijvende levenswijze leidt een groeiende bevolking dan ook tot een stijgende druk op het milieu. Ook het aantal huishoudens en de grootte ervan hebben een invloed op de milieudruk.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: februari 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Bevolking blijft groeien

Tussen 2000 en 2019 nam de bevolking in het Vlaamse Gewest met 11 % toe (figuur 1). De gemiddelde bevolkingsdichtheid steeg in diezelfde periode van 439 naar 487 inwoners per km2.. In de loop van 2018 nam de bevolking met 0,6 % toe, tot 6,59 miljoen inwoners op 1 januari 2019. Ruim twee derde van die groei was toe te schrijven aan internationale migratie, ongeveer een derde aan interne migratie. Slechts een paar percent van de bevolkingstoename was natuurlijke aangroei.

Statistiek Vlaanderen verwacht dat de bevolking tussen 2018 en 2028 met 5 % zal groeien (tegenover 6 % tussen 2008 en 2018). Die groei zou zich aftekenen af in bijna alle gemeenten. De meeste gemeenten waar een zwakke of negatieve groei verwacht wordt, liggen in de provincies West-Vlaanderen en Limburg. De meeste gemeenten met een zeer sterke groei bevinden zich in Vlaams-Brabant.

Gemiddeld huishouden wordt steeds kleiner

De evolutie naar kleinere huishoudens zet zich verder door. Tussen 1990 en 2019 nam het aantal private huishoudens sterker toe dan het aantal inwoners in private huishoudens (stijging met 27 % respectievelijk 14 %, figuur 2). Dit komt door de grote stijging van het aantal huishoudens met één en twee personen  (+62 % respectievelijk +44 %; figuur 3). In 2019 bestond 32 % van de huishoudens uit één persoon, 34 % van de gezinnen telde twee personen. De gemiddelde huishoudgrootte daalde van 2,57 in 1990 naar 2,31 in 2019. Het laatste decennium zwakte de daling wel af.

De toename van het aantal huishoudens en de gezinsverdunning hebben een invloed op de milieudruk. Een stijgend aantal huishoudens leidt bijvoorbeeld tot een toenemend woninggebruik (zie indicator Ruimtegebruik wonen), en kleine gezinnen gebruiken gemiddeld gezien meer energie per inwoner (zie indicator Energiegebruik huishoudens).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.