Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Inkomen en bestedingen huishoudens

Inkomen en bestedingen van huishoudens

De milieudruk van huishoudens is sterk afhankelijk van het consumptiepatroon, dat op  zijn beurt beïnvloed wordt door onder meer de koopkracht. De evolutie van de koopkracht wordt opgevolgd aan de hand van het beschikbaar inkomen per inwoner, gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumptieprijs-index. Het consumptiepatroon wordt in beeld gebracht aan de hand van de consumptieve bestedingen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, en de verdeling van deze uitgaven over de verschillende groepen van goederen en diensten.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: april 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Beschikbaar inkomen stabiel en op een hoog niveau, uitgaven in stijgende lijn

Tussen 2004 en 2009 nam het beschikbaar inkomen per inwoner in Vlaanderen, gecorrigeerd voor inflatie, met 6,7 % toe (figuur 1). In de periode 2010-2013 daalde het beschikbaar inkomen tot iets onder het niveau van 2000. Sindsdien steeg het weer lichtjes. Het beschikbaar inkomen in Vlaams Gewest ligt nog steeds hoger dan in de meeste EU-landen en dan in het Waals en Brussels Gewest (figuur 2).

De consumptieve bestedingen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, stagneerden tussen 2007 en 2012 maar gaan sindsdien opnieuw in stijgende lijn.

Huisvesting, voeding en transport grootste uitgavenposten

In 2016 ging ruim een derde van de uitgaven van een gemiddeld Vlaams gezin (35,8 %) naar de woning (figuur 3). Meer dan een vijfde (22,2 %) werd besteed aan voeding en drank, tabak, restaurant en horeca. Ook transport (11,4 %) vormde een grote uitgavenpost. Uit analyses met het Vlaams milieu input-outputmodel bleek dat deze drie consumptiedomeinen samen verantwoordelijk waren voor driekwart van de koolstofvoetafdruk van de goederen en diensten aangekocht door Vlaamse huishoudens in 2010.


 

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid