Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Inkomen en bestedingen huishoudens

Inkomen en bestedingen van huishoudens

De milieudruk van huishoudens is sterk afhankelijk van het consumptiepatroon, dat op  zijn beurt beïnvloed wordt door onder meer de koopkracht. De evolutie van de koopkracht wordt opgevolgd aan de hand van het beschikbaar inkomen per inwoner, gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumptieprijs-index. Het consumptiepatroon wordt in beeld gebracht aan de hand van de consumptieve bestedingen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, en de verdeling van de uitgaven over de verschillende groepen van goederen en diensten.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: april 2020
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Beschikbaar inkomen en consumptieve bestedingen in stijgende lijn

Tussen 2008 en 2013 daalde het beschikbaar inkomen per inwoner in Vlaanderen, gecorrigeerd voor inflatie, met 5,4 % (figuur 1). Sindsdien is er een stijgende trend (+ 2,7 % tussen 2013 en 2017). Het beschikbaar inkomen in Vlaams Gewest ligt hoger dan in de meeste EU-landen en het Waals en Brussels Gewest (figuur 2).

De consumptieve bestedingen van huishoudens, gecorrigeerd voor inflatie, stagneerden tussen 2007 en 2010 maar gaan sindsdien opnieuw in stijgende lijn (+ 6,8 % tussen 2010 en 2017).

Huisvesting, voeding en transport grootste uitgavenposten

Uit het huishoudbudgetonderzoek van Statbel blijkt dat in 2018 ruim een derde van de uitgaven van een gemiddeld Vlaams gezin (34,9 %) gerelateerd waren aan wonen (figuur 3). Meer dan een vijfde (22,7 %) werd besteed aan voeding en drank, tabak, restaurant en horeca. Ook transport (11,1 %) vormde een grote uitgavenpost. Analyses met het Vlaams milieu input-outputmodel tonen dat deze drie consumptiedomeinen samen verantwoordelijk waren voor driekwart van de koolstofvoetafdruk van de goederen en diensten aangekocht door Vlaamse huishoudens in 2010.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.