Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / NMVOS huishoudens

Emissie van NMVOS naar lucht door huishoudens

Deze indicator toont de emissie van niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) naar lucht door huishoudens. Een aantal NMVOS zoals benzeen en vinylchloride zijn kankerverwekkend. Daarnaast spelen NMVOS als ozonprecursor een rol in de fotochemische luchtverontreiniging en bij de vorming van secundair fijn stof. Meer informatie over deze stoffen is te vinden onder het milieuthema luchtkwaliteit.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: oktober 2020

Producten op solventbasis zijn belangrijke emissiebron bij huishoudens

In 2018 waren huishoudens verantwoordelijk voor 17 % van de totale NMVOS-emissie in Vlaanderen. Meer dan de helft van de huishoudelijke NMVOS-uitstoot in dat jaar ontstond door het gebruik van verven (4 %) en andere huishoudelijke producten (56 %). Een andere grote emissiebron is woningverwarming (36 %), en dan vooral van verwarming op hout (95 % van de emissies van verwarming).

Tussen 2000 en 2018 vertoonde de huishoudelijke NMVOS-uitstoot geen duidelijke trend. De daling van de emissies door verfgebruik werd teniet gedaan door de stijging van de emissies door het gebruik van overige huishoudelijke producten. Die laatste categorie emissies nam toe door het stijgend aantal inwoners, maar ook door een toename in gebruik van producten op solventbasis, zoals bijvoorbeeld detergenten en cosmeticaproducten. De NMVOS-uitstoot door verwarming is sterk temperatuursgerelateerd; een hogere verwarmingsbehoefte zorgt voor een hoger energiegebruik en dus hogere emissies.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door