Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Waterverbruik huishoudens

Waterverbruik door huishoudens

De huishoudens verbruiken voor hun dagelijkse activiteiten belangrijke hoeveelheden water. Dit is vooral leidingwater maar ook regenwater en grondwater. De winning van oppervlaktewater en grondwater voor de productie van leidingwater en het rechtstreekse verbruik van grondwater kunnen leiden tot een daling van de watervoorraden voor mens en natuur.

Het huishoudelijk leidingwaterverbruik wordt afgeleid op basis van cijfers die de drinkwatermaatschappijen aanleveren aan de Vlaamse Milieumaatschappij, waarbij het huishoudelijk waterverbruik het verschil is tussen het totaal leidingwaterverbruik en het leidingwaterverbruik van de grootverbruikers. Het huishoudelijk regenwater- en grondwaterverbruik wordt bepaald op basis van enquêtes. Die enquêtes vonden plaats in 2002 en 2016. De cijfers voor de overige jaren werden lineair geëxtrapoleerd, waardoor deze gegevensreeksen niet geschikt zijn om jaarlijkse fluctuaties, bijvoorbeeld omwille van klimatologische omstandigheden, te beschrijven. Ook de verdeling van het huishoudelijk waterverbruik over verschillende toepassingen gebeurt op basis van dezelfde enquêtegegevens.

Het gemiddelde leidingwaterverbruik per persoon per dag wordt niet berekend door het jaarlijks huishoudelijk leidingwaterverbruik (in liter) te delen door het aantal inwoners in Vlaanderen en 365, maar wel op basis van een subset van de facturatiegegevens en voor een gezin met een gemiddelde grootte. Deze cijfers worden ook gerapporteerd via het rapport ‘Watermeter’. Het gemiddelde regenwater- en grondwaterverbruik per persoon per dag worden wel berekend als de totalen gedeeld door het aantal inwoners en 365. Het gemiddelde totaal waterverbruik per persoon per dag is de som van het gemiddelde leidingwater-, grondwater- en regenwaterverbruik.

 

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: juni 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Bob Peeters

Huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald

In 2017 waren de huishoudens goed voor ongeveer 34 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) en 64 % van het leidingwaterverbruik in Vlaanderen.

De huishoudens verbruiken vooral leidingwater. Over de hele periode 2000-2017 is het totale huishoudelijk leidingwaterverbruik gedaald. In 2017 lag het verbruik ongeveer 7 % lager dan in 2000. In de periode 2008-2013 stagneerde het huishoudelijk leidingwaterverbruik maar nadien is er opnieuw een lichte daling merkbaar.

Op basis van enquêtes in 2002 en 2016 blijkt dat het grondwaterverbruik afneemt terwijl het regenwaterverbruik toeneemt. Het gebruik van regenwater biedt voor toepassingen zoals de was of de beregening van planten dan ook een aantal voordelen t.o.v. leidingwater (goedkoper, zachter). Bovendien kunnen regenwaterputten bijdragen aan het afzwakken van piekafvoerdebieten bij hevige buien. De opvang en het gebruik van regenwater wordt dan ook gestimuleerd vanuit de overheid. Als regenwaterputten leeg komen te staan bij langdurige droogte en bijgevuld worden met leidingwater zouden ze op dat moment echter ook kunnen bijdragen tot een groter piekverbruik van leidingwater.

In 2015 bedroeg het gemiddeld leidingwaterverbruik 100 liter per persoon per dag. Dat cijfer geldt voor een persoon uit een gemiddeld gezin, bestaande uit 2,3 personen. Het gemiddeld leidingwaterverbruik hangt in belangrijke mate af van de grootte van het huishouden. In huishoudens met één persoon is dat gemiddeld 132 liter per persoon per dag, in huishoudens van 3 personen 95 liter en in huishoudens met 5 personen 84 liter. Het rapport Watermeter 2016-2017 gaat hier dieper op in. Huishoudens kunnen naast leidingwater ook nog regenwater en grondwater gebruiken. Gemiddeld genomen is dat 2 liter grondwater en 12 liter regenwater per persoon per dag.

Huishoudens verbruiken water voor verschillende doeleinden. Douche (21 %), toilet (19 %) en wasmachine (14 %) hebben het grootste aandeel in het totaal huishoudelijk waterverbruik.

Huishoudens kunnen hun totaal waterverbruik verminderen door hun gedrag aan te passen (bv. korter douchen, gras niet onnodig sproeien) en door waterbesparende technologieën te gebruiken (bv. spaardouchekop, toilet met twee knoppen, waterzuinige wasmachine). Daarnaast kan het aangewezen zijn gebruik te maken van regenwater in de plaats van leidingwater voor toepassingen zoals de wasmachine, poetsen en het besproeien van planten.

Het rapport Watergebruik door huishoudens geeft meer informatie.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid