Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Ruimtegebruik

Ruimtegebruik voor wonen

Wonen neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte in beslag in Vlaanderen. De plaats waar we ons vestigen  heeft invloed op het milieu: door bebouwing van het platteland neemt de druk op de schaarse open ruimte in Vlaanderen nog toe. De indicator toont de evolutie van het woongebied in Vlaanderen en per gemeente, en het aandeel woongebied per gemeente. Woongebied
omvat zowel woningen als privé-tuinen.

 

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: augustus 2018
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

De druk op de ruimte door wonen is in de periode 2000-2017 gestaag toegenomen. Op 1 januari 2000 werd 138 567 ha of 10,2 % van de totale oppervlakte van Vlaanderen gebruikt voor wonen, op 1 januari 2017 was dat 166 489 ha of 12,3 % (figuur 1). Dat is een stijging van 20 %. De jaarlijkse aangroei van de oppervlakte woongebied vertoont globaal gezien wel een dalende trend, van 1,6 % in de loop van 2000 naar 0,9 % in de loop van 2016.

Het aandeel woongebied in de totale oppervlakte is niet overal hetzelfde (figuur 2). Het is het hoogst in o.a. de gemeenten rond Antwerpen, Brussel, Leuven, Turnhout, Gent, Kortrijk, Aalst, Roeselare en Mechelen. Van de 308 Vlaamse gemeenten zijn er 42 waar het woongebied in 2017 meer dan 20 % van de oppervlakte innam. Bij 14 gemeenten, waarvan een groot deel in de Westhoek, nam de oppervlakte voor wonen minder dan 5 % van het grondgebied in.

Ook de gemiddelde jaarlijkse aangroei van de oppervlakte woongebied in de periode 2000-2017 varieert sterk tussen gemeenten: tussen 0,2 % en 2,1 % per jaar (figuur 3). Daarbij valt op dat er vaak ook een (vrij) sterke aangroei is in de minst bebouwde gemeenten, die verder weg van steden liggen. Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen vond de grootste toename niet in de onmiddellijke nabijheid van het stadsgewest plaats. Ook in Noord-Limburg en de Westhoek is de groei groot.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid