Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens / Ruimtegebruik huishoudens

Ruimtegebruik huishoudens

Wonen neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare ruimte in beslag in Vlaanderen. De plaats waar we ons vestigen heeft een impact op het milieu. Het beïnvloedt bijvoorbeeld de afstand waarover en de manier waarop we ons verplaatsen, de mogelijkheden voor een duurzame energievoorziening en de oppervlakte open ruimte voor het leveren van ecosysteemdiensten.

De indicator toont de evolutie van het woongebied in Vlaanderen en per gemeente, en het aandeel woongebied per gemeente. Woongebied omvat zowel woningen als tuinen.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: mei 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Erika Vander Putten

Het ruimtebeslag voor wonen is in de periode 2000-2018 gestaag toegenomen. Op 1 januari 2000 werd 138 567 ha of 10,2 % van de totale oppervlakte van Vlaanderen gebruikt als woongebied, op 1 januari 2018 was dat 167 835 ha of 12,3 % van de totale oppervlakte (figuur 1). Dat is een stijging van 21 %. Hiermee nam de oppervlakte woongebied sneller toe dan het aantal huishoudens (+17% tussen 2000 en 2018). De jaarlijkse aangroei van de oppervlakte woongebied vertoont globaal gezien wel een dalende trend, van 1,6 % in de loop van 2000 naar 0,8 % in de loop van 2017.

Het aandeel woongebied in de totale oppervlakte van een gemeente varieert van 2,1 % tot 43,6 % met een mediaan van 13,0 % (figuur 2). Het is het hoogst in o.a. de gemeenten rond Antwerpen, Brussel, Leuven, Turnhout, Gent, Kortrijk, Aalst, Roeselare en Mechelen. Van de 308 Vlaamse gemeenten zijn er 43 waar het woongebied in 2018 meer dan 20 % van de oppervlakte innam. Bij 12 gemeenten, waarvan een groot deel in de Westhoek, nam de oppervlakte voor wonen minder dan 5 % van het grondgebied in.

Ook de gemiddelde jaarlijkse aangroei van de oppervlakte woongebied in de periode 2008-2018 varieert sterk tussen gemeenten: van 0,03 % tot 2,7 % per jaar, met een mediaan van 0;9 % (figuur 3). Daarbij valt op dat er vaak ook een (vrij) sterke aangroei is in de minst bebouwde gemeenten, die verder weg van steden liggen. Bijvoorbeeld in de provincie Antwerpen vond de grootste toename niet in de onmiddellijke nabijheid van het stadsgewest plaats. Ook in de Westhoek is de groei groot.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.