Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Huishoudens

Huishoudens

Huishoudens

De bevolking is door haar woon-, verplaatsings- en consumptiegedrag verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de milieudruk in Vlaanderen. Veranderende consumptiepatronen en demografische ontwikkelingen zoals de bevolkingsgroei en kleiner wordende gezinnen werken die milieudruk nog verder in de hand.

Sectorprofiel Huishoudens

Cijfers 'Sectorprofielen'

Om zicht te krijgen op de mogelijke evoluties in de komende decennia heeft MIRA eind 2009 de Milieuverkenning 2030 gepubliceerd. Daarin zijn verschillende beleidsscenario's uitgewerkt voor het energiegebruik en de emissies door de huishoudens in Vlaanderen tot 2030.

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door