De verdeling tussen effectieve productie bestemd voor de Belgische markt en voor de export gebeurt indicatief op basis van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheden biobrandstoffen met accijnsreductie.

Bron: MIRA op basis van Global Agricultural Information Network, European Biodiesel Board, VITO en EUROBSERV'ER (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel