Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Energieproductie / Output elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen

Output van elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen

De output van de elektriciteitsbedrijven bestaat uit een deel elektriciteit en deel warmte. De elektriciteitsbedrijven bestaan uit de klassieke thermische centrales (STEG's, gasturbines, dieselcentrales), kerncentrales en WKK. In de historische tijdsreeks wordt een onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en warmte.

Voor de petroleumbedrijven omvat de output onder andere benzine, diesel, kerosine, LPG, petroleumcokes, zware stookolie … In de indicator met historische tijdsreeks wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten output.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: november 2019
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Sander Devriendt

Elektriciteitsproductie in centrales daalt

De productie van elektriciteit en warmte is slecht een kleine fractie van de energetische output van de energiesector, in 2017 bedroeg het aandeel elektriciteit en warmte 9,9 % of 164,35 PJ. Dit aandeel varieert doorheen de jaren tussen 8,3 % en 12,7 %. Binnen de bedrijven die elektriciteit en warmte produceren bestond de productie voor 87,0 % uit elektriciteit en de rest uit warmte. In 2017 was 54,9 % (78,50 PJ of 21,81 TWh) van de elektriciteit afkomstig van de kerncentrales, 29,8 % (42,60 PJ of 11,83 TWh) uit de klassieke thermische centrales en 15,3 % (21,86 PJ of 6,07 TWh) uit WKK’s. De warmte is voor 91,3 % afkomstig uit WKK’s, de overige warmte wordt geproduceerd in de klassieke thermische centrales. Ten opzichte van 1990 steeg de elektriciteitsproductie uit centrales met 2,8 %, maar ten opzichte van 2017 daalde de totale productie van elektriciteit in de energiesector met 17,0 %. Tot 2011 was de productie van elektriciteit redelijk stabiel, hierna kan er een eerder dalende trend worden waargenomen. Tussen 2000 en 2017 daalde de elektriciteit uit kerncentrales met 7,3 %. In 2014 en 2015 viel de productie van de elektriciteit uit de kerncentrales sterk terug doordat meerdere reactoren buiten werking waren (zie indicator 'Stroomomproductie in kerncentrales'). De elektriciteit uit thermische centrales daalde met 40,3 % ten opzichte van 2000, deze daling begint zich in te zetten na 2010. De elektriciteit uit WKK’s is de sinds 1990 bijna verachtvoudigd, tussen 2006 en 2012 was er een heuse piek in elektriciteit uit WKK’s (zie indicator 'Elektriciteits- en warmteproductie via WKK’s'). De productie van warmte verdubbelde tussen 1995 en 2000. Deze piekte tussen 2010-2012 om daarna opnieuw te dalen tot onder het niveau van 2000. Bij de WKK’s daalde de warmteproductie met 13,2 % ten opzichte van 2000 tot 19,53 PJ, bij de thermische centrales steeg de output van warmte met 431,4 % ten opzichte van 2017 tot 1,86 PJ.

Productie raffinaderijen stabiel

De productie in de Vlaamse raffinaderijen wordt bepaald door zowel de binnen- als buitenlandse vraag naar petroleumproducten. In 2002-2004 was er de hoogste productie, die daarna daalde en sinds 2015 is de productie relatief stabiel, er is geen duidelijke opwaartse of neerwaartse trend. In 2017 werd er 1490,37 PJ geproduceerd. In vergelijking met 1990 wordt er nu wel 19,7 % meer geproduceerd. Ten opzichte van 2000 daalde de productie met 7,5 %. De productie van gas- en dieselolie neemt in 2017 36,8 % voor haar rekening, op de tweede plaats komt zware stookolie met 20,4 % en op de derde plaats benzine met een aandeel van 13,6 %.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.