Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Energieproductie / Energetische productie van elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen

Energetische productie van elektriciteitsbedrijven en petroleumraffinaderijen

De energetische productie van de energiesector drukken we per deelsector uit als de som van de energie-inhoud van alle eindproducten (bv. benzines of elektriciteit) die een deelsector voortbrengt.

Evaluatie: niet van toepassing
Laatst bijgewerkt: mei 2011
Actualisatie: Jaarlijks
Contactpersoon: Johan Brouwers

Sterk toegenomen productie in petroleumraffinaderijen en elektriciteitscentrales 

De stijging van de energetische output (zie figuur) in 2009 t.o.v. 1990 bedraagt:

  • +15,6 % voor de productie van petroleumproducten (+26,0 % in 2008),
  • +10,6 % voor elektriciteit uit kerncentrales (+7,2 % in 2008),
  • +15,4 % voor elektriciteit uit klassieke thermische centrales (verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa in een stoomketel), STEG's, gasturbines en dieselcentrales (+8,5 % in 2008), en
  • +1 089 % voor elektriciteitsproductie uit WKK-installaties (+1 075 % in 2008)

De productie in onze raffinaderijen wordt bepaald door zowel de binnen- als buitenlandse vraag naar petroleumproducten.

Het aandeel van de kerncentrales in de elektriciteitsproductie is gaandeweg afgenomen. Een gelijkblijvend aantal reactoren bij toenemende stroomvraag en -productie deed de nucleaire bijdrage teruglopen van 53 % in 1990 over 49 % in 2000 naar 44 % in 2009. Op 28.06.2002 keurde de federale regering een wetsontwerp goed dat voorziet in de stillegging van alle kerncentrales in België zodra ze 40 jaar oud zijn, wat een verlenging van de oorspronkelijk geplande levensduur met 10 jaar betekent. Er mogen evenmin nog nieuwe kerncentrales bijgebouwd worden (zie ook 'Stroomproductie in nucleaire centrales'). De centrales op fossiele brandstoffen leverden in 2009 bijna 40 % van de stroomproductie. Ook hun aandeel ligt lager dan in de jaren '90, vooral door de verhoogde inzet van WKK's.

Er zijn geen doelstellingen wat betreft het niveau van elektriciteitsproductie, maar wel wat betreft de wijze van opwekking (bv. groene stroom en WKK). Het aandeel van WKK of warmtekrachtkoppeling in de figuur houdt geen rekening met de WKK van zelfproducenten, die niet tot de elektriciteitssector behoren. Voor een volledig overzicht van de productie van elektriciteit uit alle hernieuwbare energiebronnen (dus niet enkel co-verbranding in centrales) en door middel van WKK verwijzen we naar de specifieke indicatorfiches.

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid