Bron: MIRA op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO) (WWW.MILIEURAPPORT.BE)

Cijfers in Excel