Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Sectoren / Energieproductie

Energieproductie

Energieproductie

De activiteiten van de energiesector veroorzaken milieuproblemen. Naast het gebruik van primaire energiebronnen (kolen, aardolie, aardgas, kernbrandstof en hernieuwbare energie) bepalen voornamelijk de emissies naar de lucht de milieudruk van de energiesector. Rationeel energiegebruik, beperking van energietransformatieverliezen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moeten toelaten deze milieudruk te beperken.

Voor het meest recente overzicht van de activiteiten in de energiesector en een actueel beeld van de bijhorende milieudruk kan u terecht in de indicatorfiches bij deze sector.

Sectorprofiel Energieproductie

Bron: MIRA (VMM)

Cijfers 'Sectorprofielen'

Het energiegebruik in Vlaanderen is de drijvende kracht achter de activiteiten van de sector. Een beeld van dit energiegebruik en van de wisselwerking tussen energievraag en energie-aanbod komen aan bod in de indicatoren van het Energiesysteem. In haar publicatie Systeembalans 2017 heeft MIRA zowel de milieudruk gerelateerd aan energiegebruik en energieproductie & -verdeling in beeld gebracht, als oplossingsrichtingen aangereikt voor een energietransitie richting een koolstofarme economie.

In De Milieuverkenning 2018 worden er oplossingen beschreven en geanalyseerd die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem.  Voor het energiesysteem werden vier grote oplossingsrichtingen geïdentificeerd, die elk uit heel wat oplossingen bestaan. Voor elke oplossingsrichting werden drempels en hefbomen gedefinieerd die de energietransitie kunnen bespoedigen of afremmen. De vier grote oplossinsgrichtingen zijn: 

  • energie besparen door gedragsverandering;
  • energie besparen door de energie-efficiëntie te verhogen;
  • de energievraag en het energieaanbod duurzaam invullen;
  • en de energievraag en het energieaanbod op elkaar afstemmen. 

Indicatoren

Publicaties en onderzoeksrapporten


Achtergrondinformatie

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door