Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / Overzicht onderzoeksrapporten

Overzicht onderzoeksrapporten

Titel Onderzoekers Verschenen op
Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP Johan Couder, UA 31-01-2013
Regionalisatie van Belgisch TIMES model ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie en broeikasgasemissies in Vlaanderen Luc Van Wortswinkel, Pieter Lodewijks, VITO 31-10-2012
Milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen An Vercalsteren, Ann Van der Linden, Evelien Dils, Theo Geerken, VITO 03-10-2012
Geografische spreiding van gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in de landbouw: relatie tussen gebruik en emissie in oppervlaktewater Leen Van Esch, Ingeborg Joris, Guy Engelen, Piet Seuntjens, VITO 13-08-2012
Inschatting van de ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen Jurgen Buekers, Rudi Torfs, Felix Deutsch, Wouter Lefebvre, VITO met medewerking van Myriam Bossuyt, VMM 07-08-2012
De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009 Brent Bleys, Hogeschool Gent 24-05-2012
Indicatoren vliegtuiglawaai – situatie 2010 Gert Geentjens, Christ Glorieux, KU Leuven 31-01-2012
Bodembalans van de Vlaamse landbouw, cijfers voor 2007-2009 Sonia Lenders, Andy Oeyen, Joost D’hooghe, Departement Landbouw en Visserij, AMS en Stijn Overloop, VMM 16-01-2012
Geluidsdruk door wegverkeer Luc Dekoninck, Dick Botteldooren, UGent 31-12-2011
Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2010 Herwig Peeters, Matilde Defraeije, Aymeric André-Dumont, Forum ETHIBEL 14-10-2011
Verfijning Ruimtemodel Inge Uljee, Leen Van Esch, Jean-Luc de Kok, Lien Poelmans, Guy Engelen, VITO 07-10-2011
De ruimte in Vlaanderen verkend: rapporten Landgebruikskaart en Verfijning Ruimtemodel Leen Van Esch, Lien Poelmans, Guy Engelen, Inge Uljee, VITO 07-10-2011
Geen verdere vergroening van het Vlaamse belastingstelsel sinds 2004 Kris Bachus, KU Leuven, HIVA en Bart Defloor, Hogeschool Gent 16-06-2011
Klimaatadaptatie in Vlaanderen: klaar voor wat komt? Ann Crabbé, UA 23-05-2011
13 % van Vlaamse bodem afgedicht Annelies De Meyer, Diederik Tirry, Hubert Gulinck, Jos Van Orshoven, KU Leuven 02-05-2011
Milieuschadekosten stroomproductie in kaart gebracht Wouter Nijs, Pieter Lodewijks, Erik Laes, VITO 01-04-2011
Inzet van biologisch afval - Gevalstudie niet-verontreinigd houtafval Johan Vanneste, Tom Van Gerven, Bart Van der Bruggen, Lieve Helsen, KU Leuven 22-03-2011
Op zoek naar verklaringen voor evoluties in luchtkwaliteit Felix Deutsch, Jean Vankerkom, Nele Veldeman, Wim Peelaerts, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM 15-03-2011
Verregaande emissiereducties zorgen voor halen doelstellingen fijn stof en daling van de ozonpiekconcentraties in 2030, maar klimaatverandering gooit mogelijk ‘roet in het eten’ Felix Deutsch, Nele Veldeman, Jean Vankerkom, Wim Peelaerts, Jurgen Buekers, Rudi Torfs, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM 07-03-2011
Herwerken van Vlaamse emissiedataset volgens nieuwe sectorindeling en nieuwe spreidingspatronen Nele Veldeman, Liliane Janssen, Felix Deutsch, Stijn Janssen, VITO 31-01-2011
Betalen we voldoende voor de negatieve effecten van transport? Eef Delhaye, Griet De Ceuster, Sven Maerivoet, Transport & Mobility Leuven 26-01-2011
Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering Leo De Nocker, Hans Michiels, Felix Deutsch, Wouter Lefebvre, Jurgen Buekers, Rudi Torfs, VITO 31-12-2010
Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging - Visionair scenario Milieuverkenning 2030 Felix Deutsch, Nele Veldeman, Jean Vankerkom, Wim Peelaerts, Jurgen Buekers, Rudi Torfs, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM 31-12-2010
Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit Felix Deutsch, Jean Vankerkom, Nele Veldeman, Wim Peelaerts, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM 31-12-2010
Berekening van de ecologische voetafdruk van consumptieactiviteiten in Vlaanderen met behulp van het Vlaams input-outputmodel Ann Van der Linden, An Vercalsteren, Evelien Dils, VITO 15-12-2010
Geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeer in Vlaanderen - update 2009 D. Botteldooren, T. Van Renterghem, J. Van Renterghem, UGent 10-11-2010
Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2009 Herwig Peeters, Forum ETHIBEL 18-10-2010
Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten - Visionair scenario Milieuverkenning 2030 Felix Deutsch, Nele Veldeman, VITO en Hilde Buysse, David Celis, Philip Van Avermaet, Line Vancraeynest, Stijn Overloop, VMM 15-10-2010
Ecologische voetafdruk van Belgische economie blijft toenemen Stijn Bruers, Bruno Verbeeck, Ecolife 13-10-2010
CO2-emissiehandel in Vlaanderen in kaart gebracht Dieter Cuypers, Tom Dauwe, Kristien Aernouts, VITO 06-08-2010

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.