Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2018 / Wetenschappelijke onderbouwing Milieuverkenning 2018

Wetenschappelijke onderbouwing Milieuverkenning 2018

De Milieuverkenning 2018 werd samengesteld op basis van verschillende wetenschappelijke achtergronddocumenten. De achtergronddocumenten kunnen onderaan deze pagina worden geraadpleegd.

De Milieuverkenning 2018 beschrijft en analyseert oplossingen die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem. Het milieupotentieel en mogelijke trade-offs en co-benefits werden onderzocht, en de eventuele drempels en beschikbare hefbomen om ze te realiseren werden uitgebreid in kaart gebracht. De milieuverkenning werd samengesteld rond drie grote bouwstenen en twee aanvullende studies.

Drie bouwstenen en twee aanvullende studies

Structuur Milieuverkenning 2018

Drie bouwstenen en twee aanvullende studies vormen de basis voor dit rapport.

  • Bouwsteen 1: een analyse van de evolutie van milieu-indicatoren die de toestand van het leefmilieu in Vlaanderen weergeeft en toont welke tendensen zich aftekenen;
  • Bouwsteen 2: een horizonscanning waarin megatrends worden geactualiseerd en maatschappelijke ontwikkelingen worden geschetst die de transitie naar duurzaamheid kunnen beïnvloeden;
  • Bouwsteen 3: duurzame oplossingen voor drie belangrijke maatschappelijke systemen: energie, mobiliteit en voeding.

Twee aanvullende studies bieden daarbij essentiële inzichten

  • Naar een diagnostiek van systeemverandering gaat na hoe de maatschappelijke systemen in Vlaanderen zich gedragen wanneer ze een impuls tot transitie ondervinden.
  • Ruimte als integrerend platform voor milieuoplossingen biedt een selectie en analyse van ruimtelijke strategieën die op een integrerende manier duurzame oplossingen voor de diverse systemen mogelijk maken en/of ondersteunen.

Voor bouwsteen 1 van de analyse van milieu-indicatoren werd een beroep gedaan op de uitgebreide set van indicatoren die op deze site wordt aangeboden. Voor de andere bouwstenen en voor de aanvullende studies werd een beroep gedaan op externe expert-auteurs. Zij werkten op hun beurt samen met een brede groep van (praktijk)experten uit diverse disciplines.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door