Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2018 / Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Ruimte als integrerend platform voor milieuoplossingen

Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Ruimte als integrerend platform voor milieuoplossingen

Uitgave 29-11-2018Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de ‘Milieuverkenning 2018’ en leverde de nodige wetenschappelijke onderbouwing.

Een duurzame maatschappelijke transitie is niet mogelijk zonder een duurzaam gebruik van onze ruimte. De manier waarop we onze ruimte vandaag invullen heeft niet enkel gevolgen voor het milieu, maar verhindert ook om maatschappelijke en milieu-uitdagingen op een structurele manier aan te pakken.

Het rapport analyseert acht ruimtelijke strategieën die samen en in combinatie met elkaar, nodig zijn voor de (ecologische) verduurzaming van het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem:

  1. Uitbouwen van een polycentrisch netwerk van kernen en polen met openbaar vervoer
  2. Vrijwaren van de open ruimte van oneigenlijk gebruik door harde functies
  3. Woningen en voorzieningen clusteren in steden en goed uitgeruste kernen
  4. Clusteren van niet-verweefbare bedrijvigheid in  multimodaal ontsloten economische polen
  5. Ruimtelijke verweving van bedrijvigheid faciliteren in kernen
  6. Ruimtelijk differentiëren van agrarische activiteiten in de open ruimte
  7. Integreren van energieproductie in de open ruimte
  8. Uitwisseling van reststromen en aanleg van warmtenetten ondersteunen in kernen

Deze strategieën zijn zeker niet dé enige oplossingen voor een duurzame ruimte, maar ze vormen wel een belangrijke basis. Voor elke strategie analyseren we wat ze concreet betekent, welk milieuvoordeel ze oplevert, welke actoren en (nieuwe) instrumenten er nodig zijn, en wat de drempels en hefbomen zijn om ze te realiseren.

De informatie van dit rapport kwam tot stand door een combinatie van literatuuronderzoek en bevraging van academische en praktijkexperts.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

onderzoekers: Miechel De Paep, Kristine Verachtert (BUUR); Jo Goossens en Philippe Vandenbroeck (shiftN)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door