Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2018 / Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Oplossingsrichtingen voor het voedingssysteem

Milieuverkenning 2018: Achtergronddocument Oplossingsrichtingen voor het voedingssysteem

Uitgave 29-11-2018Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de ‘Milieuverkenning 2018’ en leverde de nodige wetenschappelijke onderbouwing.

We genieten in Vlaanderen van een ruim, gevarieerd en betaalbaar voedselaanbod. Toch loopt ons voedingssysteem tegen economische, sociale en ecologische grenzen aan. Ondanks de vele initiatieven die al worden genomen, moeten nog grote stappen gezet worden om een duurzaam en veerkrachtig voedingssysteem te realiseren.

Het rapport beschrijft drie brede oplossingsrichtingen die, in combinatie met elkaar, kunnen bijdragen aan de (ecologische) verduurzaming van het Vlaamse voedingssysteem:

  • anders eten;
  • verbeteringen in het conventionele productie- en distributiesysteem;
  • systeemveranderingen in de productie en distributie.

Elke oplossingsrichting omvat verschillende mogelijke oplossingen. Het rapport gaat in op het milieupotentieel en mogelijke andere maatschappelijke effecten van deze oplossingen. Daarna wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de barrières en hefbomen, en de acties die verschillende actoren kunnen ondernemen om de oplossingen in de praktijk te brengen.

De informatie voor dit rapport werd verzameld via een combinatie van literatuurstudie en bevraging van academische en praktijkexperten.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

onderzoekers: Jonas Van Lancker, Marianne Hubeau, Fleur Marchand (ILVO)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.