Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2018 / Milieuverkenning 2018: Oplossingen voor een duurzame toekomst

Milieuverkenning 2018: Oplossingen voor een duurzame toekomst

Uitgave 30-11-2018De Milieuverkenning 2018 beschrijft en analyseert oplossingen die kunnen bijdragen aan een (ecologisch) duurzamer energie-, mobiliteits- en voedingssysteem.

Het klassieke milieubeleid botst op zijn grenzen. Heel wat milieu-indicatoren verbeteren wel, maar verschillende positieve trends zwakken duidelijk af. Andere indicatoren illustreren de grote impact
op mens, natuur en economie. Bovendien zetten megatrends als demografische veranderingen, toenemende tekorten aan grondstoffen en hulpbronnen en de klimaatverandering onze maatschappelijke systemen onder druk. Om de transitie naar een duurzamer Vlaanderen waar te maken, is een systeemgerichte aanpak nodig. Zo’n benadering kijkt naar het gedrag van grote maatschappelijke systemen in transitie en ontwikkelt van daaruit geïntegreerde oplossingen op systeemniveau.

Tegen 2050 willen Europa en Vlaanderen evolueren naar een ecologisch duurzamere samenleving. Maar hoe maken we die ambitie waar? De Milieuverkenning 2018 voert een grondige analyse van het energie-, mobiliteits- en voedingssysteem uit. Een breed gamma aan oplossingen en innovaties, met hun milieu-impact en mogelijke tradeoffs en co-benefits, passeert de revue. Daarbij wordt in het bijzonder ingezoomd op mogelijke hefbomen: maatregelen, innovaties of trends die de gewenste oplossingen kunnen ruggensteunen en versnellen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de Vlaamse ruimte, die als een ondersteunend en veerkrachtig platform de diverse maatschappelijke transities zal moeten faciliteren. De vaststellingen en inzichten van dit rapport zijn bedoeld als wetenschappelijk onderbouwde inspiratiebron voor beleidsmakers en alle maatschappelijke actoren die de transitie naar een duurzame samenleving mee vorm willen geven.

onderzoekers: MIRA, Milieurapport Vlaanderen

Voorstelling Milieuverkenning 2018 (Vlaams Parlement - 29 november 2018)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door