Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 8: Energiegebruik en broeikasgassen

Hoofdstuk 8: Energiegebruik en broeikasgassen

Dit hoofdstuk beschrijft de mogelijke evoluties van het energiegebruik en de broeikasgasemissies voor Vlaanderen voor drie toekomstscenario’s met toenemend ambitieniveau: 1) REF-scenario 2) EUR-scenario 3) VISI-scenario
  • Doorgedreven maatregelen kunnen het energiegebruik in Vlaanderen gevoelig doenafbeelding 8 Energiegebruik en broeikasgassen MVK2030 dalen tegen 2020. Op die manier kan Vlaanderen aansluiting vinden bij de Europese doelstelling. Vooral de huishoudens en de energieproductiesector kunnen veel besparen. Tegen 2020 kan Vlaanderen het aandeel hernieuwbare energiebronnen slechts beperkt optrekken. Fossiele energiebronnen blijven dus steeds de energiemix domineren.
  • De sectoren industrie en energieproductie (ETS-sectoren) beschikken in Vlaanderen over onvoldoende kostenefficiënte binnenlandse maatregelen om de gezamelijke broeikasgasuitstoot tegen 2030 terug te dringen tot onder het niveau van 2006. Deze sectoren kunnen echter wel terugvallen op het verwerven van emissierechten. Dit in tegenstelling tot die sectoren die niet onder de Richtlijn Emissiehandel vallen (huishoudens en het gros van handel & diensten, landbouw en transport). Deze sectoren kunnen daarentegen wel zelfstandig de Europese doelstelling halen.

Lees het volledige hoofdstuk Energiegebruik en broeikasgassen (pdf). (Bestand aangepast met correcte figuur 8.4 op pagina 199)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.