Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 7: Energieproductie

Hoofdstuk 7: Energieproductie

Dit hoofdstuk gaat na hoe de energiesector reageert op het geplande, maar ook op een aangescherpt energie- en klimaatbeleid. En wat daarvan de gevolgen zijn op het vlak van energiegebruik en emissies naar de lucht tot 2030.
  • Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen de komende decennia in de eigen afbeelding 7 Energieproductie MVK2030elektriciteitsbehoefte voorzien en daarbij de uitstoot van broeikasgassen verlagen. Een noodzakelijke voorwaarde is dat het potentieel aan hernieuwbare energiebronnen ten volle wordt ingezet.  Afhankelijk van het gekozen maatregelenpakket, kan het aandeel groene stroom (incl. windturbines op zee) in de Vlaamse stroomproductie tegen 2030 oplopen naar 19 %, 37 % of circa 70 %. Ook kolencentrales gaan een belangrijkere rol spelen, met ondergrondse CO2-opslag na 2020.
  • Door het systeem van emissiehandel opereert de energiesector in een Europese context. Bij het nieuwe Europese Energie- en Klimaatbeleid kan Vlaanderen de broeikasgasuitstoot van stroomproductie handhaven op het niveau van 2006. Wanneer Europa een halvering van de broeikasgasuitstoot zou nastreven tegen 2030, kan de emissie gerelateerd aan elektriciteitsproductie zelfs met twee derden teruggedrongen worden in Vlaanderen.

Lees het volledige hoofdstuk Energieproductie (pdf).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door