Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 6: Transport

Hoofdstuk 6: Transport

In dit hoofdstuk komen twee scenario’s aan bod die kunnen leiden tot een milieuvriendelijker en energie-efficiënter transport. Beide scenario’s worden vergeleken met het referentiescenario, dat een voortzetting is van het huidige beleid.
  • Bij het uitvoeren van het huidige beleid blijft de uitstoot van broeikasgassen door de sector transport verder stijgen tot 2020. Meer doorgedreven afbeelding 6 Transport MVK2030beleid zal deze trend ombuigen. Deze maatregelen behelsen zowel de beheersing van het verkeer als technologische aanpassingen. Om in 2020 de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie te halen is een verhoogd gebruik van biobrandstoffen nodig. In een later stadium kunnen elektrische wagens die gebruik maken van groene stroom hiervoor een oplossing bieden.
  • De recent goedgekeurde maatregel die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door zware vrachtwagens verder begrenst, is belangrijk om in 2020 de indicatieve doelstelling voor NOx te halen. Een verdere verlaging van het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen is nodig om de zwaveldioxide (SO2)-emissie voldoende te doen dalen. Voor fijn stof zijn naast maatregelen die de uitstoot via de uitlaat verminderen, ook ingrepen nodig die de slijtage van wegdek, wielen, remmen, rails en bovenleidingen doen dalen.

Lees het volledige hoofdstuk Transport (pdf).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.