Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 4: Industrie

Hoofdstuk 4: Industrie

De activiteiten van de sector industrie zijn zeer verscheiden. Het gaat om de productie van zowel basisstoffen, halfafgewerkte producten als eindproducten (zowel klassieke afgewerkte goederen als hoogtechnologische en verfijnde toestellen en apparaten).
  • De kostenefficiënte maatregelen die de Vlaamse industrie kan nemen, zijn onvoldoende om de broeikasgasuitstoot blijvend terug te dringen onder het afbeelding 4 Industrie MVK2030niveau van 2006. De industriële activiteit stijgt tussen 2006 en 2030 met 43 %. Dat zal het energiegebruik met 32 % doen stijgen en de broeikasgasuitstoot met 30 %. Voor de industrie is het goedkoper emissierechten aan te kopen dan verdere reducties te realiseren.
  • Wanneer de Vlaamse industrie wil aansluiten op het internationale engagement om broeikasgasemissies sterk te beperken, dringen zich diepgaande, structurele veranderingen op. Dit zowel in onze productie- als consumptiepatronen.

Lees het volledige hoofdstuk Industrie (pdf).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.