Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 14: Vlaanderen in transitie?

Hoofdstuk 14: Vlaanderen in transitie?

Het eerste deel legt uit waarom de transitie naar een duurzame koolstofarme economie nodig is en nu moet worden ingezet. Historische transities en de processen die daarin speelden, leveren kennis op over de omstandigheden waarbij transities optreden. Dit komt aan bod in het tweede deel van dit hoofdstuk, waarna het analysekader wordt toegepast op het energiesysteem. De volgende delen omvatten een aantal handvaten voor beleidsmakers en andere actoren die werk willen maken van de transitie naar een duurzame koolstofarme economie.
  • De impact en snelheid van de klimaatverandering, de eindige fossiele brandstofvoorraden en de onstabiele energieprijzen plaatsen de maatschappij afbeelding 14 Vlaanderen in transitie MVK2030voor grote uitdagingen. Een duurzame koolstofarme economie waar het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen minimaal zijn, is noodzakelijk en biedt tegelijk ook interessante investeringsperspectieven. Hiervoor zijn transities nodig, fundamentele veranderingen in de manier waarop we energie produceren en verbruiken, wonen en werken, ons verplaatsen, enzovoort. Zulke transities vragen uiteraard veel tijd. De verandering moet dus nu ingezet worden.
  • Om transities in gang te zetten, zijn traditionele beleidsinstrumenten noodzakelijk maar onvoldoende. Er is aanvullend beleid nodig dat gericht is op structurele veranderingen op lange termijn. Transitieprocessen vragen onder andere netwerken waarin vooruitdenkende spelers uit de overheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap betrokken zijn, en experimenteerruimtes waar radicale innovaties getest en ontwikkeld worden. Het is aan de overheid om hier doelgericht en op grotere schaal dan vandaag in te investeren.

Lees het volledige hoofdstuk Vlaanderen in transitie? (pdf).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door