Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 12: Kwaliteit van het oppervlaktewater

Hoofdstuk 12: Kwaliteit van het oppervlaktewater

Dit hoofdstuk begint met een overzicht van de inhoud van de scenario’s en een korte bespreking van de modellen voor de scenarioanalyse. Bij de bespreking van de scenarioresultaten wordt de milieuverstoringsketen gevolgd: eerst komen de vuilvrachten die in het oppervlaktewater terechtkomen aan bod, dan de effecten op de fysisch-chemische waterkwaliteit en vervolgens de gevolgen voor de biologische kwaliteit en de kosten van de maatregelen. Tot slot worden de belangrijkste conclusies voor het beleid nog eens in de verf gezet.
  • De realisatie van lopende en nu al vastgelegde maatregelen zal voor een positieve kettingreactie zorgen. De druk op het oppervlaktewater zal afbeelding 12 Kwaliteit van het oppervlaktewater MVK2030aanzienlijk dalen. Hierdoor zal de waterkwaliteit (bv. zuurstof in het oppervlaktewater) merkelijk verbeteren. Dit zal op zijn beurt  een positief effect hebben op de biologische kwaliteit, met vooral verschuivingen van een ontoereikende naar een matige biologische kwaliteit. De realisatie van een stevig pakket aanvullende maatregelen zal die positieve effecten nog versterken. Heel wat verschuivingen van een matige naar een goede biologische kwaliteit zullen plaatsvinden.
  • De verdere uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering is in ieder geval cruciaal. Europa stelt een goede toestand van het oppervlaktewater voorop. Met de gemodelleerde maatregelen zal die doelstelling echter lang niet overal gehaald worden, vooral fosfor blijft een heikel punt.

Lees het volledige hoofdstuk Kwaliteit van het oppervlaktewater (pdf).

Natuurverkenning 2030 (NARA) bevat gerelateerde hoofdstukken:

  •    Waterlopen (pdf)
  •    Vissen (pdf)

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door