Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 11: Klimaatverandering en waterhuishouding

Hoofdstuk 11: Klimaatverandering en waterhuishouding

Het scherper in beeld krijgen van de mogelijke veranderingen vormde een belangrijke focus van dit hoofdstuk. Onder verschillende scenario’s werden nieuwe risicoberekeningen voor overstromingsschade uitgevoerd. Deze informatie is noodzakelijk opdat de overheid maar ook bedrijven, landbouwers, huishoudens … in Vlaanderen zich tijdig en doelgericht kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en de schade door wateroverlast of -tekort kunnen beperken.
  • Alle Vlaamse klimaatscenario's wijzen eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur (tussen 1,5 ° C en 4,4 ° C in de winter en tussen 2,4 °C enafbeelding 11 Klimaatverandering en waterhuishouding MVK2030 7,2 °C in de zomer) tegen 2100. Daarnaast wijzen ze op een hogere verdamping tijdens de winter en de zomer. Wat de hoeveelheid neerslag betreft, geven de meeste klimaatmodellen een dubbele evolutie aan. De winterse neerslag zal toenemen, terwijl de zomerneerslag zal dalen. Deze laatste evolutie verhoogt de kans op ernstig watertekort in de zomer. Het zeeniveau aan de Vlaamse kust kan deze eeuw nog stijgen met 20 tot 200 cm.
  • Vlaanderen ligt tussen Noord-Frankrijk  (waar klimaatverandering de evolutie naar verdroging versterkt) en Nederland (waar men eerder een toename van het aantal overstromingen verwacht). Waterbeheerders in Vlaanderen moeten bij het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering (adaptatie) bijgevolg zoeken naar ingrepen die flexibel zijn en bij verschillende omstandigheden hun nut kunnen bewijzen. Overstromingsrisico's moeten beperkt worden en watertekorten moeten voorkomen en opgevangen worden.

Lees het volledige hoofdstuk Klimaatverandering en waterhuishouding (pdf).

Natuurverkenning 2030 (NARA) bevat gerelateerde hoofdstukken:

  • Klimaat (pdf)
  • Moerasvegetaties Kleine Nete (pdf)

Link naar de Indicatorenatlas

kaart website indicatorenatlas

Klik op de kaart en ga naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.