Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 10: Landgebruik

Hoofdstuk 10: Landgebruik

Dit hoofdstuk onderzoekt aan de hand van een nieuw landgebruiksmodel hoe de interactie tussen deze ruimtebehoeften en mogelijke beleidskeuzen zich vertaalt in het toekomstige landgebruik. Dit gebeurt voor het referentiescenario (REF) dat het huidige beleid voortzet, en voor het Europa-scenario (EUR) dat mikt op de verwezenlijking van de Europese milieudoelstellingen tegen 2020.
  • Door de groei van de bevolking en de economie is er meer nood aan residentiële en afbeelding 10 Landgebruik MVK2030commerciële bebouwing. Hierdoor breidt de oppervlakte versteende ruimte uit. Het landgebruik door landbouw krimpt in beide scenario’s. Bovendien neemt de bebouwing dicht bij grote wegen toe tussen 2005 en 2030.
  • De oppervlakte groene ruimte per inwoner zal toenemen bij een meer milieu- en natuurgericht landbeheer, ook in de landbouw.

Lees het volledige hoofdstuk Landgebruik (pdf).

Natuurverkenning 2030 (NARA) bevat gerelateerde hoofdstukken:

  • Moerasvegetaties kleine nete (pdf)
  • Landgebruik (pdf)
  • Biotopen (pdf)
  • Terrestrische soorten (pdf)

Link naar de Indicatorenatlas met uitgebreid kaartmateriaal over het landgebruik in Vlaanderen tot 2030

kaart website indicatorenatlas

Klik op de kaart en ga naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door