Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030 / Hoofdstuk 1: Beleidsscenario's

Hoofdstuk 1: Beleidsscenario's

Dit hoofdstuk schetst het opzet van deze publicatie door eerst dieper in te gaan op de begrippen ‘toekomstverkenning’ en ‘beleidsscenario’s’. Daarna worden de drie scenario’s toegelicht die werden ontwikkeld voor deze Milieuverkenning 2030. Tot slot staat dit hoofdstuk stil bij de interactie tussen toekomstverkenningen en het beleidsproces, bij de complexiteit van deze oefening en hoe het beleidsniveau hierop kan inspelen.
  • Een toekomstverkenning voorspelt niet, maar analyseert complexe systemen en toetst afbeelding 1 Beleidsscenario's MVK2030verschillende beleidsopties. Beleidsscenario’s zijn paden naar mogelijke toekomstbeelden die zich specifiek richten op de impact van beleidskeuzen op deze toekomstbeelden.
  • De Milieuverkenning 2030 wil de strategische capaciteit van de overheid versterken. Bovendien wenst ze als basis te dienen om in een open dialoog met alle maatschappelijke actoren de toekomst te verkennen. Tot slot wil ze als hulpmiddel fungeren om de complexiteit van beleidsvragen in kaart te brengen.

Lees het volledige hoofdstuk Beleidsscenario’s (pdf).

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.