Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Milieuverkenning 2030

Milieuverkenning 2030

Milieuverkenning 2030
Kernset Milieuverkenning 2030

In de ‘Kernset Milieuverkenning 2030’ bundelt MIRA de cijferresultaten van de verschillende scenarioberekeningen van de diverse (deel)sectoren tot een overzichtelijk geheel.

Hoofdstuk 1: Beleidsscenario's

Dit hoofdstuk schetst het opzet van deze publicatie door eerst dieper in te gaan op de begrippen ‘toekomstverkenning’ en ‘beleidsscenario’s’. Daarna worden de drie scenario’s toegelicht die werden ontwikkeld voor deze Milieuverkenning 2030. Tot slot staat dit hoofdstuk stil bij de interactie tussen toekomstverkenningen en het beleidsproces, bij de complexiteit van deze oefening en hoe het beleidsniveau hierop kan inspelen.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door