Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / MIRA-rapporten / Klimaatrapport 2015

Klimaatrapport 2015

Klimaatrapport 2015
Actualisatie en verfijning klimaatscenario's tot 2100 voor Vlaanderen - Hoofdrapport

Een overzicht is gegeven van de huidige kennis m.b.t. de klimaatverandering in Vlaanderen. Dit overzicht is gebaseerd op de resultaten van recente klimaat- en klimaatimpactstudies, en de statistische verwerking van de nieuwste klimaatmodelresultaten voor België en Vlaanderen. Deze laatste resultaten zijn uitgebreid gerapporteerd in de 3 Appendices die dit hoofdrapport vergezellen.

Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 1: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van Europese en Belgische fijnmazige klimaatmodellen

Dit is de 1e technische Appendix (Engelstalig) bij het MIRA rapport ‘Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen’. Ze rapporteert de resultaten van de CORDEX-modellen en de MACCBET modellen, die werden geanalyseerd voor Ukkel. Deze analyse was noodzakelijk om de hoge-resolutie klimaatrun te kunnen interpreteren binnen het CORDEX ensemble. Vanwege de hoge computerkosten die de hoge-resolutie runs met zich meebrengen, werd binnen het MACCBET project voor België slechts een aantal CMIP5 modellen (EC-Earth) dynamisch neergeschaald.

Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 2: Nieuwe modelprojecties voor Ukkel op basis van globale klimaatmodellen (CMIP5)

Dit is de 2e technische Appendix (Engelstalig) bij het MIRA rapport ‘Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen’ en tevens het eindrapport bij de parallele studie voor de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM. Ze rapporteert de resultaten van de CMIP5-modellen, die werden geanalyseerd voor Ukkel, aangevuld met bijkomende analyses om inzicht te geven in de exacte positie van de hoge-resolutie Belgische klimaatmodelresultaten (zie Appendix 1) binnen de bandbreedte die het IPCC naar voren schuift. Deze analyse was noodzakelijk om de hoge-resolutie klimaatruns te kunnen interpreteren. Vanwege de hoge computerkosten die de hoge-resolutie runs met zich meebrengen, werden voor België slechts twee CMIP5 modellen (EC-Earth-KU Leuven en Arpege-KMI) dynamisch neergeschaald (zie Appendix 1 bij dit MIRA-rapport). Een presentatie van enkel deze runs kan een vertekend beeld geven naar beleidsmakers toe en daarom is het kaderen in de bandbreedte van het IPCC absoluut noodzakelijk. Dit gebeurt in dit rapport. Daarna beschrijft dit rapport de nieuwe klimaatscenario’s, afgeleid op basis van die uitgebreide set aan nieuwe CMIP5-klimaatmodelsimulaties. In het kader van de parallelle studie voor de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM werden deze resultaten verder verwerkt tot het afleiden van klimaatscenario’s die specifiek bruikbaar zijn voor hydrologische en hydraulische impactanalyses, na toepassing van statistische neerschaling en de methode beschreven in Ntegeka et al. (2014).

Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen - Appendix 3: Ruimtelijke patronen voor België op basis van Europese en Belgische fijnmazige klimaatmodellen

Dit is de 3e technische Appendix (Engelstalig) bij het MIRA rapport ‘Actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen’. Ze rapporteert de ruimtelijke patronen van de CORDEX-modellen, de MACCBET modellen en het ALARO model die bekomen werden voor België. De ruimtelijke patronen werden aangemaakt voor jaarlijkse temperatuur, zomerneerslag, winterneerslag en enkele extremen. Op deze manier is het mogelijk om na te gaan of er consistente ruimtelijke patronen aanwezig zijn in de klimaatprojecties voor België.

Indicatoren van het stedelijk hitte-eiland in Vlaanderen

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ontwikkeling en toepassing van nieuwe indicatoren van het stedelijk hitte-eiland in Vlaanderen. Om te beginnen werd een indicator opgesteld op basis van in-situ metingen. Vervolgens werd een indicator van het stedelijk hitte-eiland opgesteld op basis van thermisch infrarood satellietbeelden, die het voordeel hebben gebiedsdekkend te zijn, en beschikbaar voor langere perioden. In een laatste stap werd dan een modelgebaseerde indicator voor het stedelijk hitte-eiland ontwikkeld.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door