Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2018 / Klimaatportaal - Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen

Klimaatportaal - Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen

Uitgave 13-09-2018Klimaatverandering, de effecten ervan (hittestress, overstromingen, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen): het Klimaatportaal Vlaanderen brengt al deze informatie gebruiksvriendelijk in beeld.

Informatie op maat van gebruikers

Vlaanderen maakt zich klaar voor klimaatverandering. Al jaren zijn (lokale) beleidsmakers bezig om klimaatadaptatieplannen op te stellen. Dat vraagt om veel data en informatie die helpen om deze plannen richting te geven. Omdat het steeds veel tijd kost om de nodige data bijeen te zoeken, heeft VMM het Klimaatportaal Vlaanderen ontwikkeld. Hiermee wordt de beschikbare en essentiële klimaatinformatie in één portaal bijeengebracht en waar mogelijk ruimtelijk weergegeven.

Het Klimaatportaal Vlaanderen biedt elke gebruiker een beeld op de klimaatverandering en de effecten en impacts ervan op mens en maatschappij. Er is voor gezorgd dat het portaal zo goed mogelijk op maat van de gebruikers in Vlaanderen ontwikkeld werd. Dit gebeurde via een interactieve en iteratieve aanpak, waarbij een aantal keer met een aantal beoogde gebruikers is samengekomen, de wensen van de gebruikers grondig besproken zijn en de website is getest op bruikbaarheid.

Opgebouwd rond 5 thema’s

Het onderzoeksrapport ‘Klimaatportaal - Kompas voor een klimaatbestendig en weerbaar Vlaanderen’ beschrijft de weg die werd gevolgd om het Klimaatportaal Vlaanderen vorm te geven, en bundelt per klimaatthema de belangrijkste bevindingen uit de kaarten en de figuren van het portaal. Die thema’s zijn:

  1. hittestress
  2. overstromingen
  3. zeespiegelstijging
  4. droogte
  5. klimaattoestand (temperatuur, neerslag, verdamping, wind)

Het onderzoek startte met twee voorstudies, die als aparte bijlagen bij het onderzoeksrapport zijn bijgevoegd:

  1. Een analyse van bestaande portalen in andere landen. Identificatie van sterke en zwakkere punten in die portalen leverde een goede vertrekbasis op voor de ontwikkeling van het Klimaatportaal Vlaanderen.
  2. Een analyse van mogelijke databronnen die gecombineerd kunnen worden om de mogelijke impact van klimaatverandering in Vlaanderen in te schatten.

Het resultaat is een goed bruikbaar instrument waarmee lokale beleidsmakers, burgers en andere belanghebbenden zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het Klimaatportaal Vlaanderen werd gelanceerd tijdens een voorstelling voor lokale overheden op 13 september 2018. Dit is echter geen eindpunt, maar een eerste mijlpaal. Samen met andere organisaties wil VMM het Klimaatportaal de komende jaren verder uitbouwen, en zo helpen om Vlaanderen klimaatbestendig en weerbaar te maken.

Figuur: Startpagina van het Klimaatportaal Vlaanderen

Screenshot Klimaatportaal 2018

Studie uitgevoerd in opdracht van VMM, dienst Hoogwaterbeheer en dienst MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport AOW&MIRA/2018/02

onderzoekers: Rob Lokers, Ingrid Coninx, Hugo de Groot, Igor Staritsky, Wageningen Environmental Research en Patrick Willems, Katholieke Universiteit Leuven

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door