Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2017

2017

Vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen

HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, actualiseerde de indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (dienst milieurapportering - MIRA). In de vorige drie edities (2004, 2011 en 2013) werd telkens weinig verandering vastgesteld, maar voor de editie 2016 is de conclusie anders. Voor het eerst kunnen we zeggen dat Vlaanderen in de periode 2015-2016 een vergroeningsgolf van de belastingen kende.

Koolstofvoetafdruk Vlaamse consumptie

Twee derde broeikasgasuitstoot Vlaamse consumptie ontstaat in het buitenland. In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ontstaat buiten Vlaanderen. Ook driekwart van de jobs waarop onze consumptie steunt, bevindt zich buiten ons grondgebied.

Milieu-gezondheidsindicatoren gebaseerd op humane biomonitoringsresultaten

Het milieu waarin we leven beïnvloedt onze gezondheid. Maar de link tussen milieukwaliteit en gezondheidseffecten is complex. Naast milieu bepalen factoren zoals levensstijl en genetische aanleg hoe gezond een individu is. In opdracht van MIRA ontwikkelde VITO voor zes vervuilende stoffen een eerste set van milieu-gezondheidsindicatoren voor Vlaanderen. Uit die oefening blijkt dat heel wat van die polluenten in ons lichaam het laatste decennium afnemen, maar dat het risico op gezondheidseffecten niet uit te sluiten is.

Internalisering externe kosten transport 2016

Transport & Mobility Leuven (TML) heeft het onderzoeksrapport ‘Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen’ (2010) geactualiseerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (dienst milieurapportering - MIRA). Het nieuwe rapport geeft de private en marginale externe kosten van transport en ook de graad van internalisering weer voor de periode 2000-2014.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door