Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2016

2016

Megatrends: Hoe gaan we er samen mee aan de slag voor een duurzaam en veerkrachtig Vlaanderen?

Op 18 december 2015 organiseerden de Vlaamse Milieumaatschappij, ARGUS en The Shift een conferentie over megatrends. De veerkracht van Europa en Vlaanderen (maatschappelijk, ecologisch en economisch) zal in de komende decennia ook sterk worden beïnvloed door wereldwijde megatrends. Hoe zullen ze lokale niveaus beïnvloeden? De rode draad was hoe wij als stakeholders samen aan de slag kunnen gaan met megatrends. Welke obstakels komen we tegen? Maar vooral ook welke hefbomen hebben we om structurele veranderingen in ruimtelijke ordening, mobiliteit, energie en productie en consumptie te realiseren? Een van de conclusies is dat niet bezitten, maar delen het devies is. De Vlaamse ruimte, mobiliteit, energiesystemen en productie en consumptie kunnen profiteren van collectieve systemen en initiatieven van burgers/consumenten.

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2014

In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW – Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2014. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

Duurzaam sparen en beleggen in België: actualisatie tot 2015

Het duurzaam belegd vermogen in België kende in 2015 opnieuw een stijging, zowel in het absoluut belegde vermogen als het relatieve aandeel ten opzichte van het totaal belegde vermogen. Het duurzaam sparen daarentegen kende een lichte daling zowel in absolute als relatieve termen. Dat blijkt uit de indicatoren voor duurzaam sparen en beleggen tot 2015 die Forum Ethibel vzw in opdracht van MIRA actualiseerde.

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door