Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2015 / Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen

Uitgave 17-09-2015‘In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?’, dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van het Klimaatrapport 2015.

Analyse van bestaande milieu-indicatoren, aangevuld met nieuwe indicatoren voor droogte en het stedelijk hitte-eilandeffect, geven het antwoord op de eerste vraag. Scenario-analysen brengen de bandbreedte van de verwachtingen voor de toekomst in beeld. Ze zijn gebaseerd op de meest recente scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties (IPCC). Bovendien wordt voor het eerst nagegaan welke ruimtelijke verschillen in klimaatverandering zich kunnen aftekenen binnen Vlaanderen en omgeving. Ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid en het waterbeheer krijgen de nodige aandacht. Tot slot staat dit rapport even stil bij de dreiging van een plotse omslag in ons klimaat, en hoe om te gaan met de onzekerheden die inherent verbonden zijn met de klimaatscenario’s.

Het Klimaatrapport 2015 slaat de brug tussen wetenschap en beleid. Bij de samenstelling ervan kon MIRA een beroep doen op een diverse groep experten van de KU Leuven, VITO, het KMI en de VMM. Zij bundelden de meest recente cijfers en inzichten in dit rapport met het oog op een brede verspreiding en doorstroming ervan naar het beleid.

Met dit rapport stelt MIRA het beeld scherp omtrent klimaatverandering in Vlaanderen, nu en in de toekomst.

Het 'Klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen' werd voorgesteld op 17 september 2015. De presentaties van deze dag zijn op te vragen bij MIRA.

Overstroombare gebieden die de invloed van klimaatverandering (hoog scenario) tonen, zijn voortaan ook te raadplegen via het geoloket van de website waterinfo en via de bijhorende webmap-service (WMS). Voor een groot deel van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie tonen deze kaarten de omvang en waterdiepte van overstromingen tegen 2100 en dit bij een grote, middelgrote en kleine kans. Meer uitleg hierover is te vinden via het help-icoon onder de rubriek “Gevaar- en risicokaarten” van de geoloket-pagina.

onderzoekers: MIRA, Milieurapport Vlaanderen i.s.m. experten van de KU Leuven, de VITO, het KMI en de VMM

Bekijk de infografiek van het klimaatrapport

Voor wie geen tijd heeft om het volledige rapport of de samenvatting in het Klimaatrapport 2015 te lezen, heeft VMM nog een interactieve infografiek ontwikkeld. Aan de hand van 4 kernvragen kom je daarin de belangrijkste boodschappen uit het rapport te weten. Deze infografiek is te raadplegen door onderstaand beeld aan te klikken: 

Klimaatrapport 2015

Indicatoren bij dit rapport

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.