Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2014 / Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen - De jaren 2004-2009 volgens NFA-editie 2010

Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen - De jaren 2004-2009 volgens NFA-editie 2010

Uitgave 21-02-2014In de voorliggende studie werd de methode van de NFA-editie 2010 gebruikt, samen met meer gedetailleerde data van de Vlaamse en Belgische administratie, om de ecologische voetafdruk van Vlaanderen te (her)berekenen voor de periode 2004-2009. Volgens deze herberekening bedroeg de voetafdruk van een Vlaming in 2004 9 gha, wat 43 % hoger ligt dan de 6,3 gha berekend volgens de methode van de NFA-editie 2008 (Bruers & Verbeeck, 2010). De beschikbare mondiale biocapaciteit voor 7 miljard mensen wordt geraamd op 1,8 gha per persoon. Indien iedereen evenveel zou consumeren als de gemiddelde Vlaming, zouden we dus meer dan 5 Aardes nodig hebben.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2014/01

onderzoekers: Stijn Bruers, Koen Vandenberghe, Ecolife

Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid