Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2014 / Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen - De jaren 2004-2009 volgens NFA-editie 2010

Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen - De jaren 2004-2009 volgens NFA-editie 2010

Uitgave 21-02-2014In de voorliggende studie werd de methode van de NFA-editie 2010 gebruikt, samen met meer gedetailleerde data van de Vlaamse en Belgische administratie, om de ecologische voetafdruk van Vlaanderen te (her)berekenen voor de periode 2004-2009. Volgens deze herberekening bedroeg de voetafdruk van een Vlaming in 2004 9 gha, wat 43 % hoger ligt dan de 6,3 gha berekend volgens de methode van de NFA-editie 2008 (Bruers & Verbeeck, 2010). De beschikbare mondiale biocapaciteit voor 7 miljard mensen wordt geraamd op 1,8 gha per persoon. Indien iedereen evenveel zou consumeren als de gemiddelde Vlaming, zouden we dus meer dan 5 Aardes nodig hebben.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2014/01

onderzoekers: Stijn Bruers, Koen Vandenberghe, Ecolife

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.