Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2014 / Achtergronddocument Megatrends

Achtergronddocument Megatrends

Uitgave 31-01-2014Dit achtergronddocument omvat de eindrapporten zoals ze opgemaakt werden bij fase I en II door respectievelijk shiftN en Idea Consult en goedgekeurd door de dienst MIRA. Het laat de lezer toe te reconstrueren hoe fasen I en II precies opgezet en uitgewerkt werden. Dit materiaal diende als input voor de MIRA Toekomstverkenning 2014 Megatrends.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2014/03

onderzoekers: MIRA, shiftN, IDEA Consult

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door