Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2013 / Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP

Modelleren van gedrag, technologiekeuze en kostendata in EVIV-LEAP

Uitgave 31-01-2013Er is binnen MIRA nood aan een rekenmodel dat geschikt is om op lange termijn (tot 2050) en over alle energievraag- en aanbodsfuncties in Vlaanderen heen invulling te geven aan beleidsvragen. Zo een rekenmodel moet ook in staat zijn om specifieke uitdagingen voor Vlaanderen te duiden met betrekking tot energiegebruik, energieproductie en de daarmee gepaard gaande emissies. Dit rekenmodel moet tot slot interacties toelaten met stakeholders, experten en scenariobouwers. Het tijdens deze onderzoeksopdracht gebouwde en in dit rapport voorgestelde EVIV-LEAP model vormt de solide basis van een dergelijk rekenmodel.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2013/05

onderzoekers: Johan Couder, UA

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.