Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2013 / Indicatorrapport 2012 - MIRA maakt opnieuw de milieubalans op voor Vlaanderen

Indicatorrapport 2012 - MIRA maakt opnieuw de milieubalans op voor Vlaanderen

Uitgave 07-03-2013Jaarlijks geeft het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) een overzicht van de staat van het leefmilieu in Vlaanderen aan de hand van indicatoren. Het MIRA Indicatorrapport biedt betrouwbare en actuele milieu-informatie en levert zo een belangrijke bijdrage aan het milieudebat in Vlaanderen.

Indicatoren maken de vooruitgang in een milieuprobleem zichtbaar en tonen waar bijkomende inspanningen nodig zijn. Het Indicatorrapport 2012 toetst aan de hand van een 100-tal indicatoren de milieudoelstellingen in Vlaanderen af. MIRA wil op die manier actuele en betrouwbare milieu-informatie aanbieden aan beleidsmakers, milieudeskundigen en geïnteresseerde burgers.

In dit indicatorrapport staan data tot en met het jaar 2011. Voor nog meer en recenter geactualiseerde indicatoren en achtergrondinformatie kan u terecht in de rubriek Indicatoren.

Een greep uit de vele milieu-indicatoren die het rapport rijk is:

 • Eco-efficiëntie van de huishoudens
 • Energiegebruik door de huishoudens
 • Hernieuwbare energie: groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen
 • Emissie van verzurende stoffen door de landbouw
 • CO2-emissie van nieuw verkochte personenwagens
 • Emissie van dioxines naar de lucht
 • Pesticiden in oppervlaktewater
 • Potentieel ernstige hinder door lawaai
 • Totale emissie van broeikasgassen
 • Waterverbruik
 • Gezondheidseffecten van milieupolluenten
 • Duurzaam beleggen

De voorraad gedrukte exemplaren van dit rapport is uitgeput.

onderzoekers: MIRA, Milieurapport Vlaanderen

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

Elke dag opnieuw werkt de Vlaamse Milieumaatschappij aan het milieu van morgen. Water, lucht en milieurapportering zijn onze kerntaken.