Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2012 / Regionalisatie van Belgisch TIMES model ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie en broeikasgasemissies in Vlaanderen

Regionalisatie van Belgisch TIMES model ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie en broeikasgasemissies in Vlaanderen

Uitgave 31-10-2012In opdracht van MIRA werd binnen onderstaand onderzoek het Belgisch TIMES model uitgebreid met een module waarmee het Belgisch modelresultaat kan geregionaliseerd worden ter uitvoering van langetermijnverkenningen voor energie- en broeikasgasemissies in Vlaanderen.

De uitvoering van de opdracht bestond uit 4 delen: toevoeging van CH4- en N2O-emissies in het Belgisch model, de afstemming van de modelrapportering op de MIRA-rapportering, de regionalisatie van het Belgisch resultaat naar Vlaanderen met opsplitsing tussen een ETS-fractie en een niet-ETS-fractie en de toetsing van het modelresultaat met historische gegevens.

Het Belgisch TIMES-model in combinatie met de module voor nacalculatie is inzetbaar voor Vlaamse langetermijnverkenningen. De rol van het model bestaat erin de gebruiker te ondersteunen in zijn denk- en beslissingsproces over kostenoptimale energiesystemen ter ondersteuning van maatschappelijke, economische of milieudoelstellingen. Het modelresultaat leidt de gebruiker naar de meest kostenoptimale technologiemix om aan de energievraag te voldoen. Deze kostenoptimale technologiemix is niet noodzakelijk de meest waarschijnlijke technologiemix. In die hoedanigheid is het model geen middel om voorspellingen te maken maar wel een middel om de gebruiker te leiden naar een optimale technologiestrategie om vooropgestelde doelstellingen te halen.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2012/08

onderzoekers: Luc Van Wortswinkel, Pieter Lodewijks, VITO

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door