Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2012 / Nieuwe editie Indicatorrapport 2011

Nieuwe editie Indicatorrapport 2011

Uitgave 22-03-2012Jaarlijks publiceert de dienst Milieurapportering (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij een nieuwe editie van het MIRA Indicatorrapport. Dit jaar gebeurt dit op 22 maart 2012, Wereldwaterdag.

Het is de opdracht van MIRA om actuele en betrouwbare milieu-informatie aan te bieden aan beleidsmakers, milieudeskundigen en geïnteresseerde burgers. We hopen hiermee een nuttige bijdrage te leveren aan het milieudebat in Vlaanderen. Indicatoren maken de vooruitgang in een milieuprobleem zichtbaar en tonen waar bijkomende inspanningen nodig zijn.
 
Een kleine greep uit het 100-tal indicatoren dat het rapport rijk is:

lachende smiley Het laatste decennium is het waterverbruik in Vlaanderen gedaald met 10 %.

lachende smiley Vlaanderen haalde tijdig de doelstellingen 2010 voor de jaargemiddelde concentratie van stofdeeltjes in de lucht (PM10 en PM2,5).

lachende smiley Meer dan twee derde van het huishoudelijk afval gaat naar materiaalrecuperatie.

neutrale smiley Metingen wijzen op heel wat positieve evoluties voor bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater maar er duiken wel nieuwe probleemstoffen op.

neutrale smiley De stijging met 9 % in 2010 doorbreekt de dalende trend van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen.

neutrale smiley Ondanks de daling van de SO2-emissie haalde Vlaanderen de doelstelling 2010 voor verzurende emissie net niet. Vooral de NOx-emissie blijft problematisch.

wenende smiley De neerslag in België neemt toe, met nattere winters met meer neerslagdagen en minder maar meer intense buien in de zomer. Het is wetenschappelijk aangetoond dat menselijke activiteiten bijdragen aan de klimaatverandering.

wenende smiley De uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterwaterstoffen (PAK’s) is in stijgende lijn door het toenemende dieselgebruik, de gebouwenverwarming op hout en het verbranden van afval in open vuren.

wenende smiley Schadekosten van transport worden over het algemeen niet gecompenseerd door transportbelastingen. Een personenwagen diesel betaalt ongeveer 69 % van zijn externe kosten.

Nieuw dit jaar is de webtool Dynamische Kernset Milieudata, waarmee de gebruiker de meest actuele data over de milieudruk (brongebruik en uitstoot) 'à la carte' kan opvragen. De cijfers zijn beschikbaar voor Vlaanderen maar kunnen ook verder ingedeeld worden naar sectoren (bv. huishoudens, transport), deelsectoren en activiteiten. De resultaten kunnen worden gedownload in verschillende formaten (excel, jpg, png). Met deze interactieve tool willen we de transparantie en de bruikbaarheid van milieudata verder verbeteren.

Het Indicatorrapport 2011 biedt een selectie van een 100-tal milieu-indicatoren, gerangschikt volgens de milieuverstoringsketen. Meer (geactualiseerde) indicatoren en achtergrondinformatie zijn terug te vinden op deze website.

onderzoekers: MIRA, Milieurapport Vlaanderen

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door