Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2012 / Geluidsdruk door wegverkeer

Geluidsdruk door wegverkeer

Uitgave 31-12-2011Actualisering van geluidsdrukniveaus door wegverkeer op basis van geluidskaarten en berekening van potentiële hinder. Onderliggend verslag betreft een herberekening van de blootstelling en hinder voor de MIRA 2010 rapportering.

De opdracht omvat de volgende deelopdrachten:

  • Onderzoeken wat het effect is van een uitbreiding van het wegverkeersgeluidsmodel gebruikt voor vroegere MIRA-rapporten met de aanpassingen (wegdekkenmerken e.a.) die naar aanleiding van het laatste MIRA-S zijn gebeurd. Indien het effect van het nieuwe model significant is, wordt de geluidspropagatie tot 2005 teruggerekend.
  • Controle van de door het MIRA-team aangeleverde verkeersgegevens afkomstig van het verkeerscentrum Antwerpen op modelwijzigingen. Berekening van de geluidsblootstelling van de bevolking in Vlaanderen voor 2010 met het hierboven beschreven model.
  • Berekening van de geluidsblootstelling door treinverkeer voor 2010.
  • Berekening van het percentage potentieel ernstig gehinderden op basis van de blootstelling aan weg- en treinverkeersgeluid berekend door INTEC, een inschatting van de andere bronnen op basis van activiteiten gemaakt door INTEC en de blootstellingsdistributie door vliegtuiggeluid aangeleverd door MIRA-team en afkomstig van berekeningen KU Leuven.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2012/05

onderzoekers: Luc Dekoninck, Dick Botteldooren, UGent

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door