Vlaanderen.be www.milieurapport.be
Je bent hier: Home / Publicaties / 2011 / Verregaande emissiereducties zorgen voor halen doelstellingen fijn stof en daling van de ozonpiekconcentraties in 2030, maar klimaatverandering gooit mogelijk ‘roet in het eten’

Verregaande emissiereducties zorgen voor halen doelstellingen fijn stof en daling van de ozonpiekconcentraties in 2030, maar klimaatverandering gooit mogelijk ‘roet in het eten’

Uitgave 07-03-2011In opdracht van MIRA werd het onderzoek ‘Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging. Visionair scenario Milieuverkenning’ uitgevoerd door VITO in samenwerking met IRCEL.

Het onderzoek bouwt verder op de scenarioberekeningen over luchtkwaliteit beschreven in de MIRA Milieuverkenning 2030. In de Milieuverkenning werden de verwachte luchtemissies volgens twee scenario’s (referentie- en Europa-scenario) doorgerekend naar luchtkwaliteit.

  • Het referentiescenario omvat het huidige milieubeleid zonder bijkomende maatregelen.
  • Het Europa-scenario brengt aanvullende maatregelen in rekening die nodig zijn om de middellangetermijndoelen van het Europese milieubeleid te halen.

Deze studie vult aan met de verwachte fijnstof- en ozonconcentraties in Vlaanderen volgens het visionair scenario, het derde en meest ambitieuze scenario.

Enkele interessante conclusies:

  • Vanaf 2020 verbetert de situatie van de PM10- en PM2,5-concentratie aanzienlijk in het Europa- en visionair scenario en zijn er mogelijk geen overschrijdingen meer.
  • De jaargemiddelde ozonconcentratie in Vlaanderen stijgt in de komende jaren, zelfs bij de ambitieuze emissiereducties van de ozonprecursoren NOx en NMVOS volgens het visionair scenario.
  • De ozonpiekconcentraties op warme en zonnige dagen zullen verder dalen. Emissiereducties volgens het visionair scenario kunnen het probleem van de ozonpieken in de toekomst zeer sterk terugdringen of zelfs helemaal oplossen. Dit geldt bij ‘normale’ meteorologische omstandigheden.
  • Klimaatverandering zal in de toekomst vermoedelijk zorgen voor ongunstige meteorologische omstandigheden (bv. lange droge en/of warme periodes), wat gevolgen heeft voor de fijnstof- en ozonpiekconcentraties. Enkel met de emissies volgens het visionair scenario, dalen de PM10-concentraties voldoende om het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde PM10-concentratie bij ongunstige meteorologische omstandigheden onder de grenswaarde te laten zakken. De impact van ongunstige weersomstandigheden op de ozonpiekconcentraties blijft enkel volgens het visionair scenario beperkt.
  • De concentratiedalingen zorgen voor een aanzienlijke daling van de gezondheidseffecten door fijn stof (uitgedrukt in verloren gezonde levensjaren of DALY’s). De externe gezondheidskosten halveren zelfs in het visionair scenario.

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen
Onderzoeksrapport MIRA/2010/09 - VITO/2010/RMA/R/288

onderzoekers: Felix Deutsch, Nele Veldeman, Jean Vankerkom, Wim Peelaerts, Jurgen Buekers, Rudi Torfs, VITO en Frans Fierens, Charlotte Vanpoucke, Elke Trimpeneers, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt, VMM

www.milieurapport.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

uitgegeven door